This page in English

Gabriella Lillsunde-Larsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303936

Rum: P1311

Gabriella Lillsunde-Larsson
Forskningsämne

Om Gabriella Lillsunde-Larsson

Leg. biomedicinsk analytiker och docent.
Doktorsexamen från Örebro Universitet 2015 med avhandlingen ” Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma” och fortsatt forskningsområde är Humant papillomvirus (HPV)-orsakad cancer.

Gabriella har en förenad anställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper vilket innebär arbete på Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ, på 30%. På Laboratoriemedicinska kliniken har hon funktionen utbildningssamordnare.

Forskning

Gabriellas forskning handlar främst om humant papillomvirus (HPV)- orsakad cancer som genital cancer men även om andra cancerformer som exempelvis prostatacancer. Fokus är biologiska och prognostiska faktorer som påverkar cancerutveckling, progression och behandling. Gabriella samarbetar även med andra forskare kring bland annat endocannabinoid-signalering.

Genom projekten är biomedicinsk laboratorievetenskap den röda tråden med laborativ forskning kopplad till kliniska utfall.

Undervisning

Gabriella är programansvarig för Masterprogrammet i metoder inom medicinsk diagnostik och undervisar i kurser på avancerad och grundnivå, främst kurser på biomedicinska analytikerprogrammet i ämnen som molekylärdiagnostik, tumörpatologi, ledarskap och profession. Hon handleder flera doktorander samt även studentuppsatser på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag

Gabriella är vice ordförande i Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL), nationell organisation för biomedicinska analytiker, där hon även samordnar den internationella kommittéen mellan IBL och Vårdförbundet.

Sedan 2020 är hon styrelseledamot i den internationella organisationen för biomedicinska analytiker; International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Där ansvarar hon för Development committee och ingår även i organisationens Scientific committee.

Gabriella har varit projektledare för nationella och nordiska professionskonferenser och deltagit i vetenskapliga kommittéen för den internationella kongressen IFBLS2021 i Köpenhamn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag