This page in English

Gabriella Lillsunde-Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303936

Rum: P1311

Gabriella Lillsunde-Larsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Gabriella Lillsunde-Larsson

Leg. biomedicinsk analytiker och docent.
Doktorsexamen från Örebro Universitet 2015 med avhandlingen ” Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma” och fortsatt forskningsområde är Humant papillomvirus (HPV)-orsakad cancer.

Gabriella har en förenad anställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper vilket innebär arbete på Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ, på 30%. På Laboratoriemedicinska kliniken har hon funktionen utbildningssamordnare.

Forskning

Gabriellas forskning handlar främst om humant papillomvirus (HPV)- orsakad cancer som genital cancer men även om andra cancerformer som exempelvis prostatacancer. Fokus är biologiska och prognostiska faktorer som påverkar cancerutveckling, progression och behandling. Gabriella samarbetar även med andra forskare kring bland annat endocannabinoid-signalering.

Genom projekten är biomedicinsk laboratorievetenskap den röda tråden med laborativ forskning kopplad till kliniska utfall.

Undervisning

Gabriella är programansvarig för Masterprogrammet i metoder inom medicinsk diagnostik och undervisar i kurser på avancerad och grundnivå, främst kurser på biomedicinska analytikerprogrammet i ämnen som molekylärdiagnostik, tumörpatologi, ledarskap och profession. Hon handleder flera doktorander samt även studentuppsatser på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag

Gabriella är vice ordförande i Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL), nationell organisation för biomedicinska analytiker, där hon även samordnar den internationella kommitteen mellan IBL och Vårdförbundet.

Sedan 2020 är hon styrelseledamot i den internationella organisationen för biomedicinska analytiker; International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Där ansvarar hon för Development committee och ingår även i organisationens Scientific committee.

Gabriella har varit projektledare för nationella och nordiska professionskonferenser och deltagit i vetenskapliga kommitteen för den internationella kongressen IFBLS2021 i Köpenhamn.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Ranhem, C. , Lillsunde-Larsson, G. , Lindqvist, D. , Sorbe, B. , Karlsson, M. , Farnebo, M. , Hellman, K. , Kovaleska, L. & et al. (2022). Evaluation of dyskerin expression and the Cajal body protein WRAP53β as potential prognostic markers for patients with primary vaginal carcinoma. Oncology Letters, 23 (1).
Gebregzabher, E. , Seifu, D. , Tigneh, W. , Bokretsion, Y. , Bekele, A. , Abebe, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Karlsson, C. & et al. (2021). Detection of High- and Low-Risk HPV DNA in Archived Breast Carcinoma Tissues from Ethiopian Women. International Journal of Breast Cancer, 2021.
Ricci, C. , Dorofte, L. , Franceschini, T. , Riefolo, M. , Giunchi, F. , Fiorentino, M. , Davidsson, S. & Lillsunde-Larsson, G. (2020). HPV Status and World Health Organization 2016 Classification of Penile Squamous Cell Carcinoma and Penile Intraepithelial Neoplasia: 206 Cases from a Single, Contemporary, Western Cohort of Patients with Emphasis on the "Discordant Cases". Modern Pathology, 33 (Suppl 2), 960-961.
Kaliff, M. , Karlsson, M. , Sorbe, B. , Bohr Mordhorst, L. , Helenius, G. & Lillsunde-Larsson, G. (2020). HPV-negative Tumors in a Swedish Cohort of Cervical Cancer. International Journal of Gynecological Pathology, 39 (3), 279-288.
Bergengren, L. , Lillsunde-Larsson, G. , Helenius, G. & Karlsson, M. G. (2019). HPV-based screening for cervical cancer among women 55-59 years of age. PLOS ONE, 14 (6).
Bergengren, L. , Kaliff, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Karlsson, M. & Helenius, G. (2018). Comparison between professional sampling and self-sampling for HPV-based cervical cancer screening among postmenopausal women. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 142 (3), 359-364.
Lillsunde Larsson, G. , Kaliff, M. , Sorbe, B. , Helenius, G. & Karlsson, M. G. (2018). HPV16 viral characteristics in primary, recurrent and metastatic vulvar carcinoma. Papillomavirus research, 6, 63-69.
Qvick, A. , Sorbe, B. , Helenius, G. , Karlsson, M. G. & Lillsunde Larsson, G. (2017). Does p53 codon 72 polymorphism have a prognostic value in carcinoma of the vulva and vagina?. Medical Oncology, 34 (3).
Ranhem, C. , Lillsunde-Larsson, G. , Hedman, H. , Lindquist, D. , Karlsson, M. G. , Hellström, A. , Östensson, E. , Sorbe, B. & et al. (2017). Expression of LRIG proteins as possible prognostic factors in primary vaginal carcinoma. PLOS ONE, 12 (8).
Viegas, E. O. , Augusto, O. , Ismael, N. , Kaliff, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Ramqvist, T. , Nilsson, C. , Falk, K. & et al. (2017). Human papillomavirus prevalence and genotype distribution among young women and men in Maputo city, Mozambique. BMJ Open, 7 (7).
Lillsunde Larsson, G. , Kaliff, M. , Bergengren, L. , Karlsson, M. G. & Helenius, G. (2016). HPV Genotyping from the high risk mRNA Aptima assay: a direct approach using DNA from Aptima sample tubes. Journal of Virological Methods, 235, 80-84.
Larsson, G. L. , Karlsson, M. G. & Helenius, G. (2016). HPV testing of biobanked liquid-based cytology: a validation study. International Journal of Biological Markers, 31 (2), E218-E223.
Lillsunde-Larsson, G. , Carlsson, J. , Karlsson, M. G. & Helenius, G. (2015). Evaluation of HPV Genotyping Assays for Archival Clinical Samples. Journal of Molecular Diagnostics, 17 (3), 293-301.
Lillsunde-Larsson, G. , Helenius, G. , Andersson, S. , Sorbe, B. & Karlsson, M. G. (2013). Prognostic impact of human papilloma virus (HPV) genotyping and HPV-16 subtyping in vaginal carcinoma. Gynecologic Oncology, 129 (2), 406-411.
Lillsunde-Larsson, G. , Helenius, G. , Andersson, S. , Elgh, F. , Sorbe, B. & Karlsson, M. G. (2012). Human Papillomavirus (HPV) and HPV 16-Variant Distribution in Vulvar Squamous Cell Carcinoma in Sweden. International Journal of Gynecological Cancer, 22 (8), 1413-1419.
Kirrander, P. , Kolaric, A. , Helenius, G. , Windahl, T. , Andrén, O. , Stark, J. R. , Lillsunde-Larsson, G. , Elgh, F. & et al. (2011). Human papillomavirus prevalence, distribution and correlation to histopathological parameters in a large Swedish cohort of men with penile carcinoma. BJU International, 108 (3), 355-359.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lillsunde-Larsson, G. (2014). Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Helenius, G. , Lillsunde-Larsson, G. , Bergengren, L. , Kaliff, M. & Karlsson, M. (2019). Preliminary data from a Swedish self-sampling study in postmenopausal women. Konferensbidrag vid EUROGIN 2019 – International Multidisciplinary HPV Congress, Monte Carlo, Monaco, December 4-7, 2019.
Helenius, G. , Ottestig, E. , Kaliff, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Karlsson, M. & Bergengren, L. (2018). Distribution of HPV-genotypes in a Swedish screening population. Konferensbidrag vid Eurogin 2018 International multidisciplinary HPV Congress, Lisabon Portugal, December 2-5, 2018.
Lillsunde-Larsson, G. , Kaliff, M. , Ottestig, E. & Helenius, G. (2018). HPV genotyping of HPV primary screening positive samples in Örebro, Sweden. Konferensbidrag vid 33rd World congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Florens, Italy, 22-26 Sep., 2018.
Lillsunde-Larsson, G. , Kaliff, M. , Sorbe, B. , Helenius, G. & Karlsson, M. (2018). HPV16 VIRAL CHARACTERISTICS IN PRIMARY AND RECURRENT VULVAR CARCINOMA. Konferensbidrag vid 32nd International Papillomavirus Conference IPVC 2018, Sydney, Australia, 2-6 October, 2018.
Lillsunde-Larsson, G. , Kaliff, M. , Hansen, M. & Helenius, G. (2017). Comparison of mRNA and DNA HPV levels in HRHPV-positive primary screening samples using digital droplet PCR. Konferensbidrag vid EUROGIN 2017, Amsterdam, Netherlands, October 8-11, 2017.
Bergengren, L. , Lillsunde-Larsson, G. , Kaliff, M. , Karlsson, M. & Helenius, G. (2016). Concordance between self sampling and professionally taken cervical hpv test-result from population based cohort study. Konferensbidrag vid Eurogin, Salzburg, Austria, 2016..