This page in English

Hazem Khalaf

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301093

Rum: X3121

Hazem Khalaf
Forskningsämne

Om Hazem Khalaf

Hazem Khalaf är Lektor i cellulär mikrobiologi vid institutionen för medicinsk vetenskap. Han försvarade sin avhandling 2010 som beskriver intracellulära signaleringsprocesser och inflammation som svar på infektioner och/eller miljöföroreningar, inklusive läkemedel och hormonförstörande föreningar. Hazem Khalaf utnämndes till docent i biomedicin år 2016.

Utveckling av innovativa strategier för att bekämpa bakteria- och virusinfektioner är brådskande. Ökningen av antimikrobiell resistens har varit dramatisk, vilket medför begränsningar i behandlingsalternativen. Antimikrobiella peptider har blivit attraktiva kandidater för terapeutiska tillämpningar i traditionell medicin mot infektioner. Forskningen fokuserar på att förstå värd-mikrob interaktion, intracellulära signaleringsprocesser och frisättning av inflammatoriska mediatorer, och hur dessa processer kan motverkas med hjälp av antimikrobiella peptider. Vår forskning har resulterat i nya innovationer för behandling av bakterie- och virusinfektioner och identifiering av möjliga diagnostiska markörer.

Hazem Khalaf undervisar och har kursansvar inom ämnena cellbiologi och mikrobiologi på grundnivå och avancerad nivå inom medicin och biomedicin.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript