This page in English

Hazem Khalaf

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302183

Rum: C3121

Hazem Khalaf

Om Hazem Khalaf

Hazem Khalaf är Lektor i cellulär mikrobiologi vid institutionen för medicinsk vetenskap. Han försvarade sin avhandling 2010 som beskriver intracellulära signaleringsprocesser och inflammation som svar på infektioner och/eller miljöföroreningar, inklusive läkemedel och hormonförstörande föreningar. Hazem Khalaf utnämndes till docent i biomedicin år 2016.

Forskningsämnet för värd-mikrob interaktion och inflammation är av särskilt intresse. Med tanke på ökningen av antimikrobiell resistens, vilket medför begränsningar i behandlingsalternativen, är utvecklingen av nya strategier för att bekämpa bakterieinfektioner brådskande, och antimikrobiella peptider är lovande alternativ. Forskningen fokuserar på att förstå värd-mikrob interaktion och efterföljande intracellulära signaleringsprocesser, följt av frisättning av inflammatoriska mediatorer. Vår forskning har resulterat i nya innovationer för behandling av bakterieinfektioner och identifiering av möjliga diagnostiska markörer.

Hazem Khalaf undervisar och har kursansvar inom ämnena cellbiologi och mikrobiologi på grundnivå och avancerad nivå inom medicin och biomedicin.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Squinca, P. , Berglund, L. , Hanna, K. , Rakar, J. , Junker, J. , Khalaf, H. , Farinas, C. S. & Oksman, K. (2021). Multifunctional Ginger Nanofiber Hydrogels with Tunable Absorption: The Potential for Advanced Wound Dressing Applications. Biomacromolecules, 22 (8), 3202-3215.
Bengtsson, T. , Selegård, R. , Musa, A. , Hultenby, K. , Utterström, J. , Sivlér, P. , Skog, M. , Nayeri, F. & et al. (2020). Author Correction: Plantaricin NC8 αβ exerts potent antimicrobial activity against Staphylococcus spp. and enhances the effects of antibiotics. Scientific Reports, 10 (1).
Bengtsson, T. , Selegård, R. , Musa, A. , Hultenby, K. , Utterström, J. , Sivlér, P. , Skog, M. , Nayeri, F. & et al. (2020). Plantaricin NC8 αβ exerts potent antimicrobial activity against Staphylococcus spp. and enhances the effects of antibiotics. Scientific Reports, 10 (1).
Eskilson, O. , Lindström, S. B. , Sepulveda, B. , Shahjamali, M. M. , Güell-Grau, P. , Sivlér, P. , Skog, M. , Aronsson, C. & et al. (2020). Self-Assembly of Mechanoplasmonic Bacterial Cellulose-Metal Nanoparticle Composites. Advanced Functional Materials, 30 (40).
Selegård, R. , Musa, A. , Nyström, P. , Aili, D. , Bengtsson, T. & Khalaf, H. (2019). Plantaricins markedly enhance the effects of traditional antibiotics against Staphylococcus epidermidis. Future microbiology, 14 (3), 195-206.
Fürsatz, M. , Skog, M. , Sivlér, P. , Palm, E. , Aronsson, C. , Skallberg, A. , Greczynski, G. , Khalaf, H. & et al. (2018). Functionalization of bacterial cellulose wound dressings with the antimicrobial peptide ε-poly-L-Lysine. Biomedical Materials, 13.
Jayaprakash, K. , Demirel, I. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2018). Porphyromonas gingivalis-induced inflammatory responses in THP1 cells are altered by native and modified low-density lipoproteins in a strain-dependent manner. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 126 (8), 667-677.
Jayaprakash, K. , Demirel, I. , Gunaltay, S. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2017). PKC, ERK/p38 MAP kinases and NF-B targeted signalling play a role in the expression and release of IL-1β  and CXCL8 in Porphyromonas gingivalis-infected THP1 cells. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 125 (7), 623-633.
Palm, E. , Demirel, I. , Bengtsson, T. & Khalaf, H. (2017). The role of toll-like and protease-activated receptors and associated intracellular signaling in Porphyromonas gingivalis-infected gingival fibroblasts. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 125 (2), 157-169.
Khalaf, H. , Nakka, S. S. , Sandén, C. , Svärd, A. , Hultenby, K. , Scherbak, N. , Aili, D. & Bengtsson, T. (2016). Antibacterial effects of Lactobacillus and bacteriocin PLNC8 αβ on the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis. BMC Microbiology, 16 (1).
Wickham, A. , Vagin, M. , Khalaf, H. , Bertazzo, S. , Hodder, P. , Dånmark, S. , Bengtsson, T. , Altimiras, J. & et al. (2016). Electroactive biomimetic collagen-silver nanowire composite scaffolds. Nanoscale, 8 (29), 14146-14155.
Palm, E. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2015). Suppression of inflammatory responses of human gingival fibroblasts by gingipains from Porphyromonas gingivalis. Molecular Oral Microbiology, 30 (1), 74-85.
Klarström-Engström, K. , Khalaf, H. , Kälvegren, H. & Bengtsson, T. (2015). The role of Porphyromonas gingivalis gingipains in platelet activation and innate immune modulation. Molecular Oral Microbiology, 30 (1), 62-73.
Elmarghani, A. , Pradhan, A. , Seyoum, A. , Khalaf, H. , Ros, T. , Forsberg, L. , Nermark, T. , Osterman, L. & et al. (2014). Contribution of pharmaceuticals, fecal bacteria and endotoxin to the inflammatory responses to inland waters. Science of the Total Environment, 488-489, 228-235.
Kling, P. , Modig, C. , Mujahed, H. , Khalaf, H. , von Hofsten, J. & Olsson, P. (2013). Differential regulation of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) MT-A gene by nuclear factor interleukin-6 and activator protein-1. BMC Molecular Biology, 14 (1), 28.
Khalaf, H. , Demirel, I. & Bengtsson, T. (2013). Suppression of inflammatory gene expression in T cells by Porphyromonas gingivalis is mediated by targeting MAPK signaling. Cellular & Molecular Immunology, 10 (5), 413-422.
Khalaf, H. , Jass, J. & Olsson, P. (2013). The role of calcium, NF-κB and NFAT in the regulation of CXCL8 and IL-6 expression in Jurkat T-cells. International Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 4 (3), 150-156.
Pradhan, A. , Khalaf, H. , Ochsner, S. A. , Sreenivasan, R. , Koskinen, J. , Karlsson, M. , Karlsson, J. , McKenna, N. J. & et al. (2012). Activation of NF-kappa B Protein Prevents the Transition from Juvenile Ovary to Testis and Promotes Ovarian Development in Zebrafish. Journal of Biological Chemistry, 287 (45), 37926-37938.
Karlsson, M. , Scherbak, N. , Khalaf, H. , Olsson, P. & Jass, J. (2012). Substances released from probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 potentiate NF-κB activity in Escherichia coli-stimulated urinary bladder cells. FEMS Immunology and Medical Microbiology, 66 (2), 147-156.
Khalaf, H. , Salste, L. , Karlsson, P. , Ivarsson, P. , Jass, J. & Olsson, P. (2009). In vitro analysis of inflammatory responses following environmental exposure to pharmaceuticals and inland waters. Science of the Total Environment, 407 (4), 1452-1460.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Khalaf, H. (2010). Characterization and environmental influences on inflammatory and physiological responses. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Khalaf, H. , Palm, E. & Bengtsson, T. (2017). Cellular Response Mechanisms in Porphyromonas gingivalis Infection. I: Pachiappan Arjunan, Periodontitis: A Useful Reference (ss. 45-68). . InTech.
Olsson, P. , Khalaf, H. & Jass, J. (2011). CXCL8 regulation and function in HIV infections and potential treatment strategies. I: Nancy Dumais, HIV and AIDS: updates on biology, immunology, epidemiology and treatment strategies (ss. 327-344). . InTech.

Manuskript

Khalaf, H. , Nakka, S. S. , Sandén, C. , Svärd, A. , Hultenby, K. , Scherbak, N. , Aili, D. & Bengtsson, T. Antibacterial effects of lactobacillus and bacteriocin NC8 αβ on the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis.
El Marghani, A. M. , Khalaf, H. , Jass, J. & Olsson, P. Immune cell activation by sewage treatment plant effluents and inland waters in Sweden.
Paramel Varghese, G. , Zhang, B. , Khalaf, H. , Ljungberg, L. U. , Sirsjö, A. , Bengtsson, T. & Fransén, K. Poryphyromonas gingivalis induces IL-1β in aortic smooth muscle cells : possible role of gingipains?.
Klarström-Engström, K. , Bengtsson, T. & Khalaf, H. The platelet response to various strains of Porphyromonas gingivalis.
Khalaf, H. , Ochsner, S. A. , Koskinen, J. , Karlsson, M. , Karlsson, J. , Sreenivasan, R. , McKenna, N. J. , Orban, L. & et al. Zebrafish feminization in response to heat killed bacterial exposure suggests a function for anti-apoptotic genes in oocyte maintenance.