This page in English

Helena Römmelmann

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303244

Rum: F3266

Helena Römmelmann

Forskningsämne

Om Helena Römmelmann

Helena Römmelmann har en masterexamen i Riskhantering i samhället från Karlstads universitet (2018). Examensarbetet handlade om social risk och sårbarhet med fokus på matsäkerhet i Kapstaden, Sydafrika.

Helena har därefter arbetat i olika internationella och nationella klimatrelaterade forskningsprojekt som handlat om riskhantering av naturkatastrofer och samhällets omställning för en hållbar utveckling.

Helena har även föreläst om sitt projekt i Sydafrika på gymnasieskolor, högskolor och universitet.