This page in English

Forskningsprojekt

Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2021

Kontaktperson

Magnus Boström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet avser att, via en litteraturstudie och intervjustudie, belysa de erfarenheter, insikter och lärdomar som konsumenter fått av det ofrivilliga avbrottet av många konsumtionspraktiker under pågående Covid-19 pandemi. Strukturer, konsumtionskultur, normer och handlingsmönster i samhället bidrar till att reproducera ohållbar mass- och överkonsumtion. Covid-19 medför en unik chans att studera omställningsmöjligheter. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om konsumenters erfarenheter runt sina konsumentpraktiker, särskilt med fokus på omställningsmöjligheter avseende att minska på överkonsumtion och klimatbelastande konsumtion. Vad är potentialen till transformativt lärande i förhållande till konsumtion?

Om du önskar delta i projektet, läs mer här

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas
  • Örebro universitet