This page in English

Forskningsprojekt

Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2021

Kontaktperson

Magnus Boström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet avser att, via en litteraturstudie och intervjustudie, belysa de erfarenheter, insikter och lärdomar som konsumenter fått av det ofrivilliga avbrottet av många konsumtionspraktiker under pågående Covid-19 pandemi. Strukturer, konsumtionskultur, normer och handlingsmönster i samhället bidrar till att reproducera ohållbar mass- och överkonsumtion. Covid-19 medför en unik chans att studera omställningsmöjligheter. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om konsumenters erfarenheter runt sina konsumentpraktiker, särskilt med fokus på omställningsmöjligheter avseende att minska på överkonsumtion och klimatbelastande konsumtion. Vad är potentialen till transformativt lärande i förhållande till konsumtion?

Publikationer i projektet
Boström, Magnus 2021. Social relations and everyday consumption rituals: Barriers or prerequisites for sustanability transformation? Frontiers in Sociology 
Mer information, inklusive access till artikeln, på Frontiers in Sociology online

Boström, Magnus 2021. Take the opportunity afforded by the COVID-19 experiences: progressive non-growth policies for sustainable lifestyles Frontiers in Sustainability 
Mer information, inklusive access till artikeln, på Frontiers in Sustainability online

Mer om projektet på tidningen Extrakt online 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas
  • Örebro universitet