This page in English

James Lancaster

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: amFtZXMubGFuY2FzdGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303248

Rum: F3161

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om James Lancaster

James påbörjade i januari 2019 forskarutbildning i humanistiska studier med inriktning historia. James intresseområden gäller primärt modern historia och migrationsstudier. I hans avhandlingsprojekt studerar han ideella organisationers roll i svensk migrationspolitik och praktik under Kalla Kriget.