This page in English

James Lancaster

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303248

Rum: F3161

Forskningsämne

Om James Lancaster

James påbörjade i januari 2019 forskarutbildning i humanistiska studier med inriktning historia. James intresseområden gäller primärt modern historia och migrationsstudier. I hans avhandlingsprojekt studerar han ideella organisationers roll i svensk migrationspolitik och praktik under Kalla Kriget.

Publikationer

Artiklar, recensioner | 

Artiklar, recensioner