This page in English

Jenny Alsarve

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: amVubnkuYWxzYXJ2ZTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301399

Rum: F3271

Jenny Alsarve
Forskningsämne

Om Jenny Alsarve

Forskning

Jenny är docent i sociologi. Hon forskar om familj, arbete, omsorg och genus med ett särskilt intresse för hur föräldrar kombinerar yrkesarbete och familjeliv. Forskningsintresset riktas därmed särskilt mot det som sker i skärningspunkten mellan arbetsliv och familjeliv.

Jenny har tidigare undersökt bland annat familjepraktiker efter skilsmässa, övergången till föräldraskap bland heterosexuella par samt ensamstående mödrars vardagsliv. För närvarande leder hon ett forskningsprojekt finaniserat av Forte (Efter småbarnsåren) som studerar hur föräldrars arbetsfördelning uppstår, upplevs, vidmakthålls och utmanas under småbarnstiden och de tidiga skolåren (dvs. under en period av över tio år). Forskningen utgår från olika teoretiska perspektiv främst hämtade från familjesociologi och genusforskning.

Under 2019 var Jenny forskningsledare för forskargruppen ”Arbete, familj och nära relationer” (Work, Family and Intimate relations – WFIR) där ett tiotal forskare och doktorander i sociologi ingår. Sedan 2020 är hon ämnesansvarig i sociologi.

Undervisning och handledning

För närvarande är hon biträdande handledare för två doktorander i sociologi. Hon har tidigare handlett en doktorand fram till disputation (Hanna Samzelius). Hon har undervisat på både grund- och avancerad nivå i sociologisk teori, om jämställdhet och diskriminering, metod, globalisering och individualisering samt handlett många uppsatser på kandidatnivå men också på magisternivå.

Publikationer

2014 tilldelades Jenny tillsammans med Katarina Boye, Stockholms universitet, Torgny T. Segersteds (den yngre) pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning 2012-2013 för artikeln ”Inte bara jämställdhet. Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa”. Hon har i några av sina senaste publikationer studerat ensamstående mödrars vänskapsrelationer, hur föräldrapars förhandlingar om omsorg och arbete är inbäddade i andra sociala relationer samt vad som sker i en familj då en mamma blir sjukskriven för utmattningssyndrom. Hennes publikationer har också på senare tid handlat om föräldrars arbetsfördelning under Covid-19 pandemin, samt föräldrars online-aktiviteter.

Samarbeten

Utöver forskargruppen (WFIR) har Jenny haft ett forskningssamarbete med Katarina Boye, docent i sociologi vid Stockholms universitetet genom projektet ”Efter småbarnsåren”. Hon har också andra pågående samarbeten, som det med Terese Glatz, docent i psykologi vid Örebro universitet. Genom det tidigare forskningsprojektet ”Mellan dröm och verklighet” deltar hon i det internationella forskningssamarbetet TransParent. Hon har tidigare varit verksam vid Social Impact Lab vid Örebro universitet och samverkade under 2018 och 2019 med studieförbundet Bilda genom ett integrationsprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter