This page in English

Forskningsprojekt

Ensam mamma i en flexibel ekonomi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christine Roman

Forskningsämne

Parallellt med kvinnors ökade förvärvsfrekvens har balans mellan arbete och familj blivit en viktig politisk fråga i Europa. I EU-dokument nämns "flexibilitet" i arbetet som en möjlig lösning på "balansproblemet". Forskningen är dock långt ifrån entydig när det gäller frågan om vad flexibla anställningsförhållanden innebär för möjligheterna att förena yrkesarbete med familjeansvar. Medan viss forskning lyfter fram att flexibilitet gör det lättare att kombinera ett arbete med familj, pekar annan på att en ökad flexibilitet i arbetslivet medför en intensifiering av arbetet. Till detta kommer att forskningen framförallt har behandlat kärnfamiljer med två föräldrar som lever tillsammans. Hur situationen ser ut för ensamstående föräldrar vet vi inte mycket om. Ändå utgör denna grupp en betydande och ökande andel av barnfamiljer.
Syftet med det här forskningsprojektet är att bidra med ökad kunskap om hur pågående förändringar i arbetsliv och familjemönster samspelar och att utveckla befintliga teorier om samverkan mellan genus, familj och arbetsliv. Vi kommer att göra detta genom att inkludera ensamma mödrar i ett forskningsfält som framförallt har fokuserat antingen på avlönat arbete och kärnfamiljer eller på kärnfamiljens position i välfärdsstaten. Genom att införliva teoretiserandet av genus och arbetsliv med feministisk välfärdsforskning hoppas vi att kunna bidra till en fördjupad förståelse av hur omsorg och avlönat arbete förenas i olika typer av familjer.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)