This page in English

Forskningsprojekt

Utbyten av omsorg mellan generationer i styvfamiljer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christine Roman

Forskningsämne

Syftet med studien är att undersöka utvecklingen av intergenerationella relationer och förutsättningar för utbyte av omsorg mellan äldre och yngre generationer i ombildade familjer. Studien behandlar relationer mellan så kallade "bonusmammor", "bonusdöttrar" och "bonusdöttrars" barn. Studien baseras på narrativa intervjuer.  

Intervjupersoner söks till en studie om ”bonusfamiljer”

Finansiärer

  • Örebro universitet