This page in English

Jenny Windahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303744

Rum: P2454

Jenny Windahl

Om Jenny Windahl

Bakgrund

Jenny Windahl är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska samt medicine doktor i omvårdnadsvetenskap. Sedan år 2011 arbetar Jenny som universitetslektor i omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Uppdrag

Jenny har uppdrag som programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska samt som programsamordnare för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot distriktssköterska, företagssjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Undervisning

Jenny har lång erfarenhet av undervisning både på grund- och avancerad nivå inom såväl sjuksköterskeprogrammet som specialistsjuksköterskeprogrammen. Hon har och har haft uppdrag som kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå främst inom secialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning distriktssköterska samt  företagssjuksköterska, men även i sjuksköterskeprogrammet samt en fristående kurs. Hon handleder på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. 

Forskningsinriktning/aktuella projekt

 Jenny Windahl disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Life situation after stroke – the spouses’ perspective”.

Jenny ingår i två forskningsmiljöer. Inom Care about Caring fokuserar forskningen på lärande och professionsutveckling utifrån olika perspektiv. Inom forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor - från cell till samhälle ligger fokus på studier av äldres hälsa och livsvillkor i samhället.

Jenny var huvudhandledare till Jörgen Medin som disputerade år 2010 med avhandlingen "Eating situations among women and men post-stroke". Jenny var också bihandledare till Marianne Lindh som tog en licentiatexamen år 2014, "Adherence to hygiene routines in community care : the perspective of medically responsible nurses in Sweden", samt Anida Fägerstad som disputerade år 2019 med avhandlingen "No-shows in dental care: perspectives on adolescents' attendance pattern". Som en fortsättning på Anidas avhandlingsarbete planeras nu en serie studier om ungdomar i tandvården med fokus på hälsolitteracitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Fägerstad, A. , Lundgren, J. , Windahl, J. & Arnrup, K. (2019). Dental avoidance among adolescents: a retrospective case–control study based on dental records in the public dental service in a Swedish county. Acta Odontologica Scandinavica, 77 (1), 1-8.
Sundler, A. J. , Blomberg, K. , Bisholt, B. , Eklund, A. , Windahl, J. & Larsson, M. (2019). Experiences of supervision during clinical education among specialised nursing students in Sweden: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 79, 20-24.
Lindh, M. , Holmström, I. K. , Perseius, K. & Windahl, J. (2016). Enhancing adherence to infection control in Swedish community care: Factors of importance. Nursing and Health Sciences, 18 (3), 275-282.
Ulfvarson, J. & Windahl, J. (2016). The urgent need for innovative changes in the health-care system: A challenge for nursing and nursing research. Nordic journal of nursing research, 36 (2), 112-114.
Fägerstad, A. , Windahl, J. & Arnrup, K. (2016). Understanding avoidance and non-attendance among adolescents in dental care: an integrative review. Community Dental Health, 33 (3), 195-207.
Liedström, E. , Kihlgren, A. , Skovdahl, K. & Windahl, J. [. (2014). Being a Next of Kin: experiences of Burden and Quality of Life. Open Journal of Nursing, 4 (4), 275-286.
Liedström, E. , Skovdahl, K. , Isaksson, A. , Windahl, J. [. & Kihlgren, A. (2014). Understanding the next of kin’s experience of their life situation in informal care giving of older persons. Clinical Nursing Studies, 2 (1), 53-63.
Medin, J. , Windahl, J. , von Arbin, M. , Tham, K. & Wredling, R. (2012). Eating difficulties among patients 3 months after stroke in relation to the acute phase. Journal of Advanced Nursing, 68 (3), 580-9.
Gustafsson, M. , Windahl, J. & Blomberg, K. (2012). Ten years follow-up of trauma-related psychological distress in a cohort of patients with acute traumatic hand injury. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16 (3), 128-135.
Medin, J. , Windahl, J. , von Arbin, M. , Tham, K. & Wredling, R. (2011). Eating difficulties among stroke patients in the acute state: a descriptive, cross-sectional, comparative study. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), 2563-2572.
Medin, J. , Larson [Windahl], J. , von Arbin, M. , Wredling, R. & Tham, K. (2010). Elderly persons' experience and management of eating situations 6 months after stroke.. Disability and Rehabilitation, 32 (16), 1346-1353.
Medin, J. , Larson [Windahl], J. , von Arbin, M. , Wredling, R. & Tham, K. (2010). Striving for control in eating situations after stroke. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24 (4), 772-80.
Franzén-Dahlin, Å. , Larson [Windahl], J. , Murray, V. , Wredling, R. & Billing, E. (2008). A randomized controlled trial evaluating the effect of a support and education programme for spouses of people affected by stroke. Clinical Rehabilitation, 22 (8), 722-30.
Franzén-Dahlin, Å. , Laska, A. , Larson [Windahl], J. , Wredling, R. , Billing, E. & Murray, V. (2008). Predictors of life situation among significant others of depressed or aphasic stroke patients. Journal of Clinical Nursing, 17 (12), 1574-1580.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , von Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2008). The impact of gender regarding psychological well-being and general life situation among spouses of stroke patients during the first year after the patients' stroke event: a longitudinal study. International Journal of Nursing Studies, 45 (2), 257-265.
Jäghult, S. , Larson [Windahl], J. , Wredling, R. & Kapraali, M. (2007). A multiprofessional education programme for patients with inflammatory bowel disease: a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 42 (12), 1452-1459.
Franzén-Dahlin, Å. , Larson [Windahl], J. , Murray, V. , Wredling, R. & Billing, E. (2007). Predictors of psychological health in spouses of persons affected by stroke. Journal of Clinical Nursing, 16 (5), 885-891.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). Predictors of quality of life among spouses of stroke patients during the first year after the stroke event. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19 (4), 439-445.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). Spouse's life situation after partner's stroke event: psychometric testing of a questionnaire. Journal of Advanced Nursing, 52 (3), 300-306.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). The impact of a nurse-led support and education programme for spouses of stroke patients: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 14 (8), 995-1003.
Windahl, J. , Björvell, C. , Billing, E. & Wredling, R. (2004). Testing of an audit instrument for the nursing discharge note in the patient record. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18 (3), 318-324.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Larson [Windahl], J. (2005). Life situation after stroke: the spouses' perspective. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Universitetsservice US-AB.