This page in English

Jenny Windahl

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: amVubnkud2luZGFobDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303744

Rum: P2454

Jenny Windahl
Forskningsämne

Om Jenny Windahl

Bakgrund

Jenny Windahl är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska samt medicine doktor i omvårdnadsvetenskap. Sedan år 2011 arbetar Jenny som universitetslektor i omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Uppdrag

Jenny har uppdrag som programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot distriktssköterska, företagssjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Vidare innehar Jenny även uppdraget som Vicedekan för kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Fakulteten för medicin och hälsa. 

Undervisning

Jenny har lång erfarenhet av undervisning både på grund- och avancerad nivå inom såväl sjuksköterskeprogrammet som specialistsjuksköterskeprogrammen. Hon har och har haft uppdrag som kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå främst inom secialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning distriktssköterska samt  företagssjuksköterska, men även i sjuksköterskeprogrammet samt en fristående kurs. Hon handleder på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. 

Forskningsinriktning/aktuella projekt

 Jenny Windahl disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Life situation after stroke – the spouses’ perspective”.

Jenny ingår i forskargruppen Äldres hälsa och livsvillkor i en personcentrerad vård där forskningens huvudfokus ligger på hur en personcentrerad vård kan utvecklas inom äldreomsorgen utifrån de olika aktörernas subjektiva upplevelse.

Jenny var huvudhandledare till Jörgen Medin som disputerade år 2010 med avhandlingen "Eating situations among women and men post-stroke". Jenny var också bihandledare till Marianne Lindh som tog en licentiatexamen år 2014, "Adherence to hygiene routines in community care : the perspective of medically responsible nurses in Sweden", samt Anida Fägerstad som disputerade år 2019 med avhandlingen "No-shows in dental care: perspectives on adolescents' attendance pattern". 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar