This page in English

Jessica Jonsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303526

Rum: L2501a

Forskningsämne

Om Jessica Jonsson

Jessica Jonsson är universitetslektor i rättsvetenskap med fokus på transitional justice, internationell straffrätt, flykting och asylrätt, med ett barnrättsperspektiv.

Jessica har en gedigen internationell bakgrund främst med arbete inom mänskliga rättigheter, migration och internationell straffrätt, med många år med FN, EU och andra internationella aktörer, i bland annat Afrika.

Hon har tidigare varit programansvarig och undervisar och handleder främst inom internationella rätt på avancerad nivå. Tidigare Studierektor Barnrättsakademin, styrgrupp Barnrättsdagarna i Örebro och Barnrättstorget i Almedalen tillsammans med Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Arbetar även med uppdragsutbildningar, ex. pågående Barnrättsstrategi

https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/juridik-och-socialt-arbete/barnrattsstrategi-grundniva-75-hp/