This page in English

Joakim Petersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: am9ha2ltLnBldGVyc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303510

Rum: L2211

Joakim Petersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Joakim Petersson

Joakim är universitetslektor i kriminologi vid Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR). Han disputerade i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2020 på avhandlingen "Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police"  och har en kandidat- och magisterexamina i kriminologi.

FORSKNING

Joakims forskning är knuten till forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP) och till forskningsmiljön Centrum för Våldsstudier (CVS) , båda vid Örebro universitet. Hans forskning fokuserar på partnervåldsförövare och risk för återfall, hur dessa förövare meningsfullt kan studeras utifrån ett typologi- och subtypsfokus, samt hur våldet kan förhindras (riskhantering). Hans forskning är i hög grad tillämpad och bedrivs i samverkan med polis, socialtjänst och frivilligorganisationer.

Joakim är i nuläget involverad i två större forskningsprojekt finansierade av Forte. Det första projektet är ett sexårigt forskningsprojekt kallat "RISKSAM (strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer - Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis)", och finansierat av Forte för perioden 2019-2025. Det andra projektet heter ”Utvärdering av socialtjänsten och ideella verksamheters behandlingsinsatser till män som söker hjälp för våldsamt beteende i nära relation” och bedrivs tillsammans med socialtjänst och ideella verksamheter i Örebro samt i Stockholm under perioden 2023-2025.

Joakim har även tidigare medverkat i longitudinella forskningsprojekt i samverkan med polisen i Västernorrland och Jämtland (2009-2016). Han har också haft internationella expertuppdrag på konferenser och möten angående våldsprevention, med ett specifikt fokus på våldsutövare i nära relation, anordnade av bl.a. EU-kommissionen.

UNDERVISNING

Joakim undervisar på kriminologiprogrammet och fristående kurser i kriminologi. Han undervisar både på grund- och avancerad nivå, med ett särskilt fokus på kurser i vetenskaplig metod, partnervåld, viktimologi och handledning av självständiga uppsatser.

Joakim tilldelades Örebro studentkårs Pedagogiska pris 2020.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter