This page in English

Joakim Petersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303510

Rum: L2211

Joakim Petersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Joakim Petersson

Joakim är universitetslektor i kriminologi vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Han disputerade i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2020 på avhandlingen "Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police"  och har en kandidat- och magisterexamina i kriminologi. Joakim undervisar även på kriminologiprogrammet och fristående kurser i kriminologi, och tilldelades Örebro studentkårs Pedagogiska pris 2020.

Joakims forskning är knuten till forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP) och till forskningsmiljön Centrum för Våldsstudier (CVS) , båda vid Örebro universitet. Hans forskning fokuserar på partnervåldsförövare och risk för återfall, hur dessa förövare meningsfullt kan studeras utifrån ett typologi- och subtypsfokus, samt hur våldet kan förhindras (riskhantering). Hans forskning är i hög grad tillämpad och bedrivs i samverkan med polis, socialtjänst och frivilligorganisationer. Detta sker i nuläget inom ramen för ett sexårigt forskningsprojekt RISKSAM (strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer - Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis), finansierat av Forte för 2019-2025. Han har även tidigare medverkat i longitudinella forskningsprojekt i samverkan med polisen i Västernorrland och Jämtland (2009-2016). Joakim har också haft internationella expertuppdrag på konferenser och möten angående våldsprevention, med ett specifikt fokus på våldsutövare i nära relation, anordnade av bl.a. EU-kommissionen.

Joakims undervisar både på grund- och avancerad nivå, med ett särskilt fokus på kurser i vetenskaplig metod, partnervåld, viktimologi och handledning av självständiga uppsatser.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter