This page in English

Joakim Petersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303510

Rum: L2211

Joakim Petersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Joakim Petersson

Joakim Petersson disputerade i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2020 på avhandlingen "Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police" . Hans bakgrund är en fil.kand och fil. mag i kriminologi (båda från Mittuniversitetet, Sundsvall). Joakim är för tillfället universitetslektor i kriminologi vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Hans forskning är knuten till forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP), och forskningsmiljöerna Research Centre on Violence and Society (CVS) och Center for Criminological And PsychoSocial research (CAPS), samtliga vid Örebro universitet.

Joakims forskning fokuserar på partnervåldsförövare och risk för återfall, hur dessa förövare meningsfullt kan studeras utifrån ett typologi- och subtypsfokus, samt hur våldet kan förhindras (riskhantering). Hans forskning är i hög grad tillämpad och bedrivs i samverkan med polis, socialtjänst och frivilligorganisationer. Detta sker i nuläget inom ramen för ett sexårigt forskningsprojekt RISKSAM (strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer - Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis), finansierat av Forte för 2019-2025. Han har även tidigare medverkat i longitudienella forskningsprojekt i samverkan med polisen i Västernorrland och Jämtland (2009-2016). Joakim har också haft internationella expertuppdrag på konferenser och möten angående våldsprevention, med ett specifikt fokus på våldsamma män, anordnade av bl.a. EU-kommissionen.

Joakims undervisar också på både grund- och avancerad nivå i kriminologi vid Örebro universitet, både på kriminologiprogrammet och på fristående kurser i kriminologi. Mer specifikt utgörs hans undervisning främst av vetenskaplig metod, partnervåld, viktimologi och handledning av självständiga arbeten/uppsatser.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Strand, S. J. M. , Selenius, H. , Petersson, J. & Storey, J. E. (2021). Repeated and Systematic Intimate Partner Violence in Rural Areas in Sweden. International Criminology, 1 (3), 220-233.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2019). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Journal of Interpersonal Violence, 34 (2), 219-239.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Recidivism in Intimate Partner Violence Among Antisocial and Family-Only Perpetrators. Criminal justice and behavior, 44 (11), 1477-1495.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Petersson, J. (2020). Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Sundsvall: Mid Sweden University.

Konferensbidrag

Petersson, J. & Strand, S. (2021). Diffuse violence: Anti-violence interventions and perpetrator programmes. Konferensbidrag vid The 3rd International Conference on Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives (IPVI 2021 Online), Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2021.
Strand, S. & Petersson, J. (2020). The RISKSAM - A Structured Risk Management Model to use when Preventing Interpersonal Violence. Konferensbidrag vid Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals Annual Conference (APATAP 2020), Melbourne, Australia, February 24-26, 2020.
Petersson, J. & Strand, S. (2019). Arrest as a protective intervention among intimate partner violent men. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Legal risk management strategies: The use of arrest and restraining orders as protective interventions in cases of intimate partner violence. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH 2019), Edinburgh, Scotland, October 21-23, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Preventing domestic violence with men and boys: Challenges and opportunities. Konferensbidrag vid National conference on domestic violence arranged by Latvian Ministry of Welfare, Riga, Latvia, November 28, 2019. Latvian title for conference: "Starpinstitucionāla sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai"..
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2019). Proposing a typology of intimate partner violent men: Implications for risk assessment and management. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH 2019), Edinburgh, Scotland, October 21-23, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Risk management of Domestic Violence. I: The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality Preventing domestic violence with Men and Boys: Challenges and Opportunities. Konferensbidrag vid European Union Mutual Learning Programme in Gender Equality, Stockholm, Sweden, 16-17 september, 2019. European Commission.
Stjernqvist, J. , Petersson, J. & Strand, S. (2019). The importance of immigrant background when identifying risk factors for intimate partner violence. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2019.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2018). One size does not fit all: How typologies of intimate partner violent men can inform and facilitate police risk assessment and management of such violence. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2018.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2018). ”One size does not fit all”: Hur kunskap om typologier av partnervåldsförövare kan förbättra polisens riskbedömning och riskhantering av partnervåld. Konferensbidrag vid ORUkrim-dagen, Örebro University, Örebro, Sweden, October 10, 2018.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Policing family violence in rural areas. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Strand, S. , Petersson, J. & Storey, J. (2017). Policing intimate partner violence in rural areas in Sweden. Konferensbidrag vid Safer Communities, Safer Relationships: Generating solutions for reducing persistent violence and other serious offending, Prato, Tuscany, Italy, October 4-6, 2017.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Recidivism in intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Konferensbidrag vid 17th Annual conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2017), Split, Croatia, June 13-15, 2017.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Återfall i nytt partnervåld bland subtyper av partnervåldsförövare. Konferensbidrag vid ORUkrim-dagen, Örebro University, Örebro, Sweden, October 11, 2017.
Petersson, J. , Strand, S. , Storey, J. E. , Selenius, H. & Fröberg, S. (2016). Implementing effective police risk assessment and management for family violence. Konferensbidrag vid The Third International Conference on Law Enforcement & Public Health (LEPH2016), Amsterdam, The Netherlands, October 2-5, 2016.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2016). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York, USA, June 21-23, 2016.
Petersson, J. (2016). Subtyper av partnervåldsförövare. Konferensbidrag vid Strukturerade och ostrukturerade riskbedömningar för våld: Slutrapportering av forskningsprojekt, Sundsvall, Sweden, May 23 and Östersund, Sweden, June 8, 2016.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2015). Hur ökad kunskap om partnervåldsförövare kan förhindra våldsutsatthet. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskningskonferens, Stockholm, Sverige, November 10, 2015.
Petersson, J. (2015). Kvinnors rätt till trygghet. Konferensbidrag vid The Swedish National Council for Crime Prevention´s National Conference, Advice for the Future, Sundsvall, Sweden, March 24-25, 2015.
Selenius, H. , Strand, S. & Petersson, J. (2015). Recidivism among perpetrators of gross violation of a woman´s integrity in Sweden. Konferensbidrag vid 26th Annual Meeting of the International Police Executive Symposium (IPES 2015, "Police Governance and Human Trafficking", Pattaya, Bangkok, Thailand, August 8-13, 2015.

Rapporter