This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av socialtjänstens och ideella verksamheters behandlingsinsatser till män som söker hjälp för våldsamt beteende i nära relation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Joakim Petersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt är att utvärdera effekten av de behandlingsinsatser som socialtjänsten och ideella verksamheter i Örebro län och Stockholm erbjuder män som utövat våld i nära relation. Vidare syftar projektet även till att studera hur dessa insatser eventuellt kan förbättras.

Relevansen av detta projekt utgår från att kunskapen om evidensbaserade brottspreventiva metoder för våldsutövare i nära relation generellt sett är låg. Samtidigt ska socialtjänsterna i landet, sedan en lagändring 1 augusti 2021, verka för att våldustövare i nära relation ska upphöra med sitt våldsamma beteende.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)