This page in English

Forskningsprojekt

Att hantera risk för våld i nära relation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2017

Kontaktperson

Susanne Strand

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Svensk polis har sedan flera år utbildats i ett strukturerat sätt att göra riskbedömningar vid polisanmält partnervåld, hedersrelaterat våld och stalkning. Syftet med föreliggande projekt är att undersöka hur väl polisens hot- och riskbedömningar är kopplade till stöd- och skyddsåtgärder samt att se hur det bidrar till att minska den upprepade viktimiseringen. Detta kommer att göras genom att följa upp återfall i brott mot de som polisanmält att de utsatts för våld i nära relation och undersöka hur sambanden ser ut mellan de polisiära skyddsåtgärder som initierats och genomförts för att förhindra återfall. Projektet syftar även till att finna vilka metoder som är mest verksamma för att skydda de utsatta och hur den kunskapen kan vidare förmedlas inom polismyndigheten, socialtjänsten och andra som arbetar med att skydda personer som utsatts för partnervåld, hedersrelaterat våld eller stalkning.

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten

Samarbetspartners