This page in English

John Brauer

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302147

Rum: L2310

John Brauer

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om John Brauer

Om John Brauer

John Brauer är socionom med masterexamen i socialt arbete. Han är sedan september 2016 verksam som doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

 Forskning

Avhandlingsprojektet rör offentliga organisationers arbete med att öka deltagandet på arbetsmarknaden i Sverige. Det inbegriper framför allt kommuner som aktörer för att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland försörjningsstödstagare, i relation till den statliga samt överstatliga arbetsmarknadspolitiken.

Undervisning

Undervisning i huvudsak på socionomprogrammet, Örebro universitet. Höstterminen 2020 sker detta främst via handledning av C-uppsatser på termin 6.

Samarbeten och uppdrag

John är medlem i forskargruppen PrOsaNätverket för samverkansforskning samt deltar i uppstarten av ett europeiskt nätverk för forskare inom skärningspunkten mellan socialt arbete och aktiveringspolitik. Vidare är John aktiv i FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) på såväl lokal som nationell nivå.

John är doktorandrepresentant i Örebro universitets Forskningsetiska råd.

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Brauer, J. (2019). Social representations of unemployment and activation work among street-level bureaucrats. Konferensbidrag vid 3rd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area, Copenhagen, Denmark, June 11-13, 2019.
Brauer, J. (2018). Professional Autonomy or Organizational Control in Collaboration Management. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Brauer, J. (2018). Professional Representations: a Theoretical Possibility in the Sociology of Professions. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Brauer, J. (2017). Collaboration in unclear policy settings. Konferensbidrag vid 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area. Copenhagen, 21-22 June 2017.