This page in English

John Brauer

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302147

Rum: L2310

John Brauer
Forskningsämne

Om John Brauer

Om John Brauer

John Brauer är socionom med masterexamen i socialt arbete. Han är sedan september 2016 verksam som doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. Disputation är beräknad till juni 2022.

Forskning

Avhandlingsprojektet rör offentliga organisationers arbete med att öka deltagandet på arbetsmarknaden i Sverige. Det inbegriper framför allt kommuner som aktörer för att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland långtidsarbetslösa, i relation till den statliga samt överstatliga arbetsmarknadspolitiken.

Undervisning

Undervisning på socionomprogrammet, Örebro universitet. Höstterminen 2021 sker detta främst via handledning av C-uppsatser på termin 6.

Samarbeten och uppdrag

John är medlem i forskargruppen PrOsaInternationella sociologiförbundets forskningskomittee om fattigdom, välfärdsfrågor och socialpolitik, Nätverket för samverkansforskning samt deltar i uppstarten av ett europeiskt nätverk för forskare inom skärningspunkten mellan socialt arbete och aktiveringspolitik. Vidare är John aktiv i FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) på såväl lokal som nationell nivå.

John är doktorandrepresentant i Örebro universitets forskningsetiska råd.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Brauer, J. , Johansson, B. & Bruhn, A. (2021). Social Representations in Street-Level Bureaucracies: Production and  Reproduction of Knowledge Within Public Administration. Scandinavian Journal of Public Administration, 25 (2), 99-122.

Konferensbidrag

Brauer, J. (2019). Social representations of unemployment and activation work among street-level bureaucrats. Konferensbidrag vid 3rd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area, Copenhagen, Denmark, June 11-13, 2019.
Brauer, J. (2018). Professional Autonomy or Organizational Control in Collaboration Management. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Brauer, J. (2018). Professional Representations: a Theoretical Possibility in the Sociology of Professions. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Brauer, J. (2017). Collaboration in unclear policy settings. Konferensbidrag vid 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area. Copenhagen, 21-22 June 2017.

Rapporter

Brauer, J. (2019). Utvärdering av Kom-jobb: En kvalitativ och programteoretisk utvärdering av Kom-jobb i Örebro kommun. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 18).