This page in English

Forskningsprojekt

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

John Brauer

Forskningsämne

Kommuner har kommit att både ta och få ett större ansvar för långtidsarbetslösa personer i Sverige. Detta gäller inte minst personer som uppbär försörjningsstöd (tidigare benämnt socialbidrag). Detta ansvar överlappar med Arbetsförmedlingens uppdrag vilket skapar både möjligheter och begränsningar. Det är dessa möjligheter och begränsningar som studeras i projektet. Syftet är att fördjupa kunskapen om vilken roll svenska kommuner har, och kan ha, i arbetsmarknadspolitiken. Projektet utgår från en multimetodsansats som inkluderar både kvalitativa fallstudier och offentlig statistik.Finansiärer

  • Örebro kommun