This page in English

Forskningsprojekt

Samverkan bortom projekten - om förutsättningar och hinder för ett integrerat samarbete mellan arbetsförmedling och socialtjänst

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2020

Kontaktperson

Anders Bruhn

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänster har gemensamt ansvar för på arbetsmarknaden svårplacerade grupper. Samverkan mellan dessa myndigheter ses som ett självklart led i en effektiv välfärds- och arbetsmarknadspolitik. I projektet studeras hur olika nationella riktlinjer och regelverk på detta område omsätts i lokal samverkans- och handläggningspraktik. En viktig kritik idag är att samverkan oftast sker via projekt med kortsiktiga lösningar och arbetsmetoder som följd. För att undvika detta finns en strävan att istället utveckla daglig samverkan inom ramen för myndigheternas kärnverksamhet. Sådan integrerad samverkan är projektets fokus. Via dels en studie av s.k. komjobb, dels fallstudier i 3 kommuner av olika storlek och karaktär undersöks lokal samverkanspraxis, såväl som betydelsen av olika organisatoriska och institutionella villkor för hur denna utvecklas.

Finansiärer

  • Örebro kommun

Samarbetspartners

  • Mikael Ramnerö, Örebro kommun