This page in English

Karin Rudsberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301327

Rum: F3216

Karin Rudsberg

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Rudsberg, K. , Östman, L. & Östman, E. A. (2017). Students' meaning making in classroom discussions: the importance of peer interaction. Cultural Studies of Science Education, 12 (3), 709-738.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (2015). The role of knowledge in participatory and pluralistic approaches to ESE. Environmental Education Research, 21 (7), 955-974.
Rudsberg, K. , Öhman, J. & Östman, L. (2013). Analyzing students' learning in classroom discussions about socioscientific issues. Science Education, 97 (4), 594-620.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (2010). Pluralism in practice: experiences from Swedish evaluation, school development and research. Environmental Education Research, 16 (1), 95-111.
Eriksson, C. , Johansson, T. , Quennerstedt, M. & Rudsberg, K. (2003). Idrott och hälsa – mer för fysiskt aktiva pojkar än fysiskt inaktiva flickor?. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 12 (3), 35-38.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa: en nationell utvärdering. Tidskrift i gymnastik och idrott (4), 12-15.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 30-34.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (). The role of knowledge in participatory and pluralistic approaches to ESE. Environmental Education Research.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rudsberg, K. (2014). Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kapitel i böcker, del av antologier

Rudsberg, K. & Öhman, J. (2019). Classroom discussions: Students’ learning in argumentation about ethical and political aspects of sustainability issues. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 175-184). Milton Park and New York: Routledge.
Andersson, K. M. , Rudsberg, K. & Öhman, J. (2015). Miljödidaktisk lärandeanalys. I: Leif Östman, Naturmötespraktiker och miljödidaktiskt lärande (ss. 235-254). . Uppsala universitet.

Konferensbidrag

Rudsberg, K. , Sundhäll, M. & Nilsson, P. (2019). Investigating the relation between teachers’ actions and students’ meaning making of mathematics. I: Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Konferensbidrag vid The Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht, Netheralands, February 6-10, 2019. (ss. 3746-3753). Utrecht, Netherlands: Creme.
Rudsberg, K. , Öhman, J. & Östman, L. (2017). A Transactional Perspective on Meaning-making: Democratic Discussions. Konferensbidrag vid ECER 2017, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017. European Educational Research Association.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid BERA Conference 2005. Pontypridd, UK.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.. Stockholm: Fritzes.
Quennerstedt, M. , Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. , Johansson, T. & Svensson, L. (2003). Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. Örebro: Örebro universitet.