This page in English

Karin Rudsberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301327

Rum: F3216

Karin Rudsberg

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Rudsberg, K. , Östman, L. & Östman, E. A. (2017). Students' meaning making in classroom discussions: the importance of peer interaction. Cultural Studies of Science Education, 12 (3), 709-738.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (2015). The role of knowledge in participatory and pluralistic approaches to ESE. Environmental Education Research, 21 (7), 955-974.
Rudsberg, K. , Öhman, J. & Östman, L. (2013). Analyzing students' learning in classroom discussions about socioscientific issues. Science Education, 97 (4), 594-620.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (2010). Pluralism in practice: experiences from Swedish evaluation, school development and research. Environmental Education Research, 16 (1), 95-111.
Eriksson, C. , Johansson, T. , Quennerstedt, M. & Rudsberg, K. (2003). Idrott och hälsa – mer för fysiskt aktiva pojkar än fysiskt inaktiva flickor?. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 12 (3), 35-38.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa: en nationell utvärdering. Tidskrift i gymnastik och idrott (4), 12-15.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 30-34.
Rudsberg, K. & Öhman, J. (). The role of knowledge in participatory and pluralistic approaches to ESE. Environmental Education Research.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rudsberg, K. (2014). Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kapitel i böcker, del av antologier

Rudsberg, K. & Öhman, J. (2019). Classroom discussions: Students’ learning in argumentation about ethical and political aspects of sustainability issues. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 175-184). Milton Park and New York: Routledge.

Konferensbidrag

Rudsberg, K. , Öhman, J. & Östman, L. (2017). A Transactional Perspective on Meaning-making: Democratic Discussions. Konferensbidrag vid ECER 2017, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017. European Educational Research Association.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid BERA Conference 2005. Pontypridd, UK.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.. Stockholm: Fritzes.
Quennerstedt, M. , Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. , Johansson, T. & Svensson, L. (2003). Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. Örebro: Örebro universitet.