This page in English

Forskningsprojekt

En modern brottmålsprocess

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2025

Kontaktperson

Kerstin Nordlöf

Forskningsämne

Utgångspunkten är att skriva en lärobok om brottmålsprocessen ur ett nationellt och internationellt perspektiv där framförallt det internationella perspektivet i form av mänskliga rättigheter uppmärksammas. Tyngdpunkten kommer även ligga på rättspraxis, nationell som internationell.

Finansiärer

  • Wallenberg foundations
  • Norstedts Juridik