This page in English

Lars Eriksson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0708 660702

Rum: K111

Lars Eriksson

Forskningsämne

Om Lars Eriksson

Lars Eriksson är universitetsadjunkt inom huvudområdet Måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan. Lars disputerade i ämnet Måltidskunskap 2021 med avhandlingen Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering, En metodstudie i servitörens hantverkskunnande. Avhandlingsarbetet var ett samarbete mellan RHS och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och ledde bl.a. till forskningsgemensamma arbeten om hantverk som kunskapsform.

Lars, som sedan 1995 har en fil.kand. examen, har i 20 år drivit företaget Kring Mat. I rollen som företagare har Lars designat och utvecklat form och innehåll för officiell måltidsrepresentation. Uppdragsgivare har varit myndigheter, kulturinstitutioner samt privata företag i Sverige och utlandet.

 

Forskning 

Lars forskningsområde är inom hantverk och estetisk gestaltning med teoretisk bas inom praktikinriktad forskning. Det tidsgeografiska synsättet har varit betydelsefullt för Lars forskning vilket bidraget till att aspekten rummet i FAMM modellen (Five Aspects Meal Model) har tillförts en tidsdimension. FAMM modellen kan därigenom bli mer dynamisk och en större förståelse och en fördjupad kunskap kan uppnås om hantverkshandlingar.

Ett annat forskningsområde handlar om att resonera kring hur rum, tid, logik och estetik samverkar och därigenom påverkar människors måltidsupplevelse. Detta sammanfattas i modellen Taxonomi för måltidsgestaltning. Lars forskning har bidraget med att identifiera servitörens yrkeskunskap som ett hantverk. Genom förståelse och förklaringar om kunskapsinnehåll för hantverksområden inom mat och måltider kan möjligheter ges till en ökad professionalisering av flera yrkesgrupper.

 

Undervisning

Lars undervisar på kurser i grundutbildningen vid RHS, bland annat kursen Estetisk gestaltning, Måltidens utformning och hantverk och Utveckling av måltidsupplevelser. Lars handleder även examensarbeten.

 

Samverkan och uppdrag

Lars har lett forskningssamarbete, finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, mellan Konstfack, näringslivet och RHS. För Norlandia, som driver förskolor och äldreomsorg, har Lars genomfört personalutbildning för en förbättrad måltidsmiljö på äldreboenden. För BestService, ett nationellt nätverk för service vid Sveriges regioner, har Lars deltagit med expertkunskap i en utbildningsfilm om trivsamma måltider i vårdmiljöer. Länk till filmen: https://bestservice.se/videos/

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Seiler, J. , Eriksson, L. , Westerlund, T. & Almevik, G. (2021). Ways of Tacit Knowing. FORMakademisk, 14 (2), 1-5.
Eriksson, L. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2020). Waiter's craft-related actions studied from the perspective of time-geography. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10 (2), 152-176.
Eriksson, L. , Seiler, J. , Jarefjäll, P. & Almevik, G. (2019). The time-space of craftsmanship. Craft Research, 10 (1), 17-39.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eriksson, L. (2021). Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering: En metodstudie i servitörens hantverkskunnande. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eriksson, L. (2000). Svensk representativ dukning. I: Swahn, Jan-Öjvind, Lagerqvist, Lars O., Möller, Christina & Rådström, Niklas, Gastronomisk kalender 2001: Gastronomiska Akademiens årsbok (ss. 47-54). Stockholm: Bokförlaget Prisma.

Konferensbidrag

Eriksson, L. , Almevik, G. , Öster, A. , Andersson, G. & Linda, L. (2019). Crafting film instructions: e-learning in craft education. Konferensbidrag vid Make & Learn, Göteborg, Sweden, September 17-20, 2019.
Eriksson, L. , Nygren, T. & Öström, Å. (2018). Communcation tools for meal design. Konferensbidrag vid International Conference Tomorrow´s Food Travel (TFT), Centre for Tourism, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, October 8-10, 2018.
Eriksson, L. (2017). Att ge förklaringar till servitörens kunskap i fråga om dukning och servering. Konferensbidrag vid Måltidsakademiens forskningsseminarium "Måltid & gastronomi", Uppsala, Sweden, May 18, 2017.
Eriksson, L. (2016). Bordsdukningens system: Tidsgeografi som metod för att förstå vad som skall plockas fram och vad som skall plockas bort. Konferensbidrag vid Måltidsakademins forskningsseminarium "Mat och måltid", Uppsala, Sweden, May 19, 2016.
Eriksson, L. , Almevik, G. , Seiler, J. & Jarefjäll, P. (2016). Dioramas of Craftmanship: Investigating Craft Practice with Time Geography. Konferensbidrag vid Make it NOW! International NordFo Conference, University of Turku, Rauma, Finland, September 28-30, 2016.
Eriksson, L. , Seiler, J. , Jarefjäll, P. & Almevik, G. (2016). Paths and constraints in the time-space of craftmanship. Konferensbidrag vid 2nd International Time-Geography Conference, Linköping University, Linköping, Sweden, September 21-23, 2016.
Eriksson, L. (2016). Waiters Craftmanship - The Sloppy Set Table: How can the craft of setting a table be defined?. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts & Meal Science Symposium, Campus Grythyttan, Örebro universitet, Grythyttan, Sweden, March 18, 2016.
Eriksson, L. (2014). Estetiska kompositionsbegrepp: från Cheryl Akner-Kolers avhandling Form and formlessness 2007. Konferensbidrag vid Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2014, "Från konstnärlig högskola till universitet". Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning i samarbete med Högskolan i Borås, Borås, Sweden, November 27-28, 2014.
Eriksson, L. , Öström, Å. & Akner-Koler, C. (2011). Embodied aesthetic movements during mealtime: a provocative method for design innovation of culinary utensils. Konferensbidrag vid The Third Uppsala University Body/Embodiment Symposium, Bodies Knowing Bodies: Interrogating Embodied Knowledges, 17-18 nov 2011.

Manuskript

Seiler, J. , Eriksson, L. , Westerlund, T. & Almevik, G. Ways of tacit knowing.