This page in English

Lars Eriksson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0708 660702

Rum: K111

Lars Eriksson

Forskningsämne

Om Lars Eriksson

Lars Eriksson Doktorand i måltidskunskap

Lars Eriksson tog sin filosofie kandidatexamen, med inriktning mot restaurang- och måltidskunskap för servitörer vid Campus Grythyttan, Örebro universitet, 1995.

Lars har i drygt 20 år arbetat som formgivare av måltider. Arbetet har inneburit att planera och genomföra måltidsarrangemang för statliga myndigheter, kulturinstitutioner och privata företag. Uppdragen har bestått i att stärka kundernas varumärken genom att utveckla nya former för servering, presentera annorlunda dukningar och ta fram estetiskt tilltalande måltidsarrangemang. Lars har återkommande arbetat med undervisning, på olika nivåer, från korta kurser till längre högskoleutbildningar. 2011 anställdes Lars som universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS). Huvudområden för undervisningen har varit estetisk gestaltning, måltidsevenemang och matsalshantverk. Lars har arbetat aktivt med kursutveckling.

I samarbete med Konstfack, RHS och näringslivet erhöll Lars, 2010, ett forskningsbidrag på 300.000:- från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) till forskning för att undersöka människans estetiska rörelseschema vid måltiden.

Lars antogs som doktorand inom ämnet Måltidskunskap vid RHS 2015.

 Forskningsfält

  • Lars arbetar med forskningsfrågan: hur begreppsliggörs den kunskap som den kunnige servitören besitter då hon/han planerar och genomför dukning och servering vid en måltidssituation? 

Undersökningar av bordets närområde med dess olika föremål, och de händelser som dessa ger upphov till, är i fokus. Studier görs för att se hur servitören i sin yrkesprofession påverkar och styr människans aktiviteter vid måltiden och därigenom hennes möjligheter till att agera, genomföra måltiden och få möjlighet till att uppleva den. Forskningen handlar om hur mötet mellan individer/gäster konstitueras genom måltiden. 

  • Forskningens teoretiska ramverk grundas på FAMM (Five Aspects Meal Modell), tidsgeografi samt från ett hantverksvetenskapligt synsätt.
  • Centrala forskningsmetoder kommer från tidsgeografin, hantverksövningar och estetiska laborationer.
  • Material hämtas från laborationer, arkivstudier, intervjuer samt genom autoetnografi. 

Samarbeten

  • Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Hantverksvetenskap är det begrepp som hantverksdoktorandgruppen använder vid Institutionen för kulturvård. Lars ingår i denna doktorandgrupp.
  •  Forskningsprojektet HAPTICA, ett samarbet mellan Konstfack och RHS, finansierat av Vetenskapsrådet. HAPTICA undersöker hur estetiska metoder och koncept från designområdet kan tillämpas inom måltidsevenemang.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, L. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2020). Waiter's craft-related actions studied from the perspective of time-geography. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10 (2), 152-176.
Eriksson, L. , Seiler, J. , Jarefjäll, P. & Almevik, G. (2019). The time-space of craftsmanship. Craft Research, 10 (1), 17-39.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eriksson, L. (2021). Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering: En metodstudie i servitörens hantverkskunnande. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eriksson, L. (2000). Svensk representativ dukning. I: Swahn, Jan-Öjvind, Lagerqvist, Lars O., Möller, Christina & Rådström, Niklas, Gastronomisk kalender 2001: Gastronomiska Akademiens årsbok (ss. 47-54). Stockholm: Bokförlaget Prisma.

Konferensbidrag

Eriksson, L. , Almevik, G. , Öster, A. , Andersson, G. & Linda, L. (2019). Crafting film instructions: e-learning in craft education. Konferensbidrag vid Make & Learn, Göteborg, Sweden, September 17-20, 2019.
Eriksson, L. , Nygren, T. & Öström, Å. (2018). Communcation tools for meal design. Konferensbidrag vid International Conference Tomorrow´s Food Travel (TFT), Centre for Tourism, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, October 8-10, 2018.
Eriksson, L. (2017). Att ge förklaringar till servitörens kunskap i fråga om dukning och servering. Konferensbidrag vid Måltidsakademiens forskningsseminarium "Måltid & gastronomi", Uppsala, Sweden, May 18, 2017.
Eriksson, L. (2016). Bordsdukningens system: Tidsgeografi som metod för att förstå vad som skall plockas fram och vad som skall plockas bort. Konferensbidrag vid Måltidsakademins forskningsseminarium "Mat och måltid", Uppsala, Sweden, May 19, 2016.
Eriksson, L. , Almevik, G. , Seiler, J. & Jarefjäll, P. (2016). Dioramas of Craftmanship: Investigating Craft Practice with Time Geography. Konferensbidrag vid Make it NOW! International NordFo Conference, University of Turku, Rauma, Finland, September 28-30, 2016.
Eriksson, L. , Seiler, J. , Jarefjäll, P. & Almevik, G. (2016). Paths and constraints in the time-space of craftmanship. Konferensbidrag vid 2nd International Time-Geography Conference, Linköping University, Linköping, Sweden, September 21-23, 2016.
Eriksson, L. (2016). Waiters Craftmanship - The Sloppy Set Table: How can the craft of setting a table be defined?. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts & Meal Science Symposium, Campus Grythyttan, Örebro universitet, Grythyttan, Sweden, March 18, 2016.
Eriksson, L. (2014). Estetiska kompositionsbegrepp: från Cheryl Akner-Kolers avhandling Form and formlessness 2007. Konferensbidrag vid Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2014, "Från konstnärlig högskola till universitet". Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning i samarbete med Högskolan i Borås, Borås, Sweden, November 27-28, 2014.
Eriksson, L. , Öström, Å. & Akner-Koler, C. (2011). Embodied aesthetic movements during mealtime: a provocative method for design innovation of culinary utensils. Konferensbidrag vid The Third Uppsala University Body/Embodiment Symposium, Bodies Knowing Bodies: Interrogating Embodied Knowledges, 17-18 nov 2011.

Manuskript

Seiler, J. , Eriksson, L. , Westerlund, T. & Almevik, G. Ways of tacit knowing.