This page in English

Lars Eriksson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 0708 660702

Rum: K111

Lars Eriksson
Forskningsämne

Om Lars Eriksson

Lars Eriksson är universitetsadjunkt inom huvudområdet Måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan. Han disputerade i ämnet Måltidskunskap 2021 med avhandlingen Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering, En metodstudie i servitörens hantverkskunnande. Länk till avhandlingen: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1538016

Avhandlingsarbetet var ett samarbete mellan RHS och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och ledde bland annat till forskningsgemensamma arbeten om hantverk som kunskapsform.

Lars, som sedan 1995 har en fil.kand. examen, har i 20 år drivit företaget Kring Mat. I rollen som företagare har han designat och utvecklat form och innehåll för officiell måltidsrepresentation. Uppdragsgivare har varit myndigheter, kulturinstitutioner samt privata företag i Sverige och utlandet.

 

Forskning 

Lars Erikssons forskningsområde är inom hantverk och estetisk gestaltning med teoretisk bas inom praktikinriktad forskning. Det tidsgeografiska synsättet har varit betydelsefullt för hans forskning vilket bidragit till att aspekten rummet i FAMM-modellen (Five Aspects Meal Model) har tillförts en tidsdimension. FAMM-modellen kan därigenom bli mer dynamisk och en större förståelse och en fördjupad kunskap kan uppnås om hantverkshandlingar.

Ett annat forskningsområde handlar om att resonera kring hur rum, tid, logik och estetik samverkar och därigenom påverkar människors måltidsupplevelse. Detta sammanfattas i modellen Taxonomi för måltidsgestaltning. Hans forskning har bidragit till att identifiera servitörens yrkeskunskap som ett hantverk. Genom förståelse och förklaringar om kunskapsinnehåll för hantverksområden inom mat och måltider kan möjligheter ges till en ökad professionalisering av flera yrkesgrupper.

 

Undervisning

Lars Eriksson undervisar på kurser i grundutbildningen vid RHS, bland annat kursen Estetisk gestaltning, Måltidens utformning och hantverk och Utveckling av måltidsupplevelser. Lars handleder även examensarbeten.

 

Samverkan och uppdrag

Lars Eriksson har lett forskningssamarbete, finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, mellan Konstfack, näringslivet och RHS.

För Norlandia, som driver förskolor och äldreomsorg, har han genomfört personalutbildning för en förbättrad måltidsmiljö på äldreboenden.

För Best Service, ett nationellt nätverk för service vid Sveriges regioner, har Lars deltagit med expertkunskap i en utbildningsfilm om trivsamma måltider i vårdmiljöer. Länk till filmen: https://bestservice.se/videos/

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript