Forskningsprojekt

Servitörens hantverkskunnande: en studie kring hantverk och estetisk gestaltning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Forskningsfrågan handlar om att begreppsliggöra den kunskap som servitören besitter då hon/han planerar och genomför dukning och servering i en måltidssituation.

Undersökningar av bordets närområde med dess föremål och de händelser som dessa ger upphov till är i fokus. Studier görs för att undersöka hur servitören genom sitt hantverk påverkar olika procedurer som utförs under en måltid. Procedurer som kan påverka gästens möjlighet till att agera, genomföra och uppleva måltiden. Forskningen handlar om att pröva olika metoder för att ge förklaringar och språk som beskriver matsalens hantverk. I forskningen är begrepp som timing, uppmärksamhet och sinnliga bedömningar betydelsefulla. Material hämtas från laborationer, arkivstudier, intervjuer samt genom autoetnografi.

Servitörens hantverkServitörens hantverksförmåga handlar om timing, uppmärksamhet och sinnliga bedömningar.

 

Finansiärer

  • Örebro universitet