This page in English

Lars Hagberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6027058

Rum: -

Lars Hagberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Lars Hagberg

Lars Hagberg är hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum - UFC, forskningshandledare och docent. 

Forskningsområde

  • Hälsoekonomiska analyser inom hälso- och sjukvård och folkhälsa.
  • Hälsoekonomiska analyser tillsammans med kliniska forskare och folkhälsovetare av preventiva och behandlande metoder inom hälso- och sjukvården. Exempelvis stöd till bättre levnadsvanor, förändrade operationsmetoder och behandlingsmetoder inom psykiatrisk vård.

Pågående projekt

  • Hälsoekonomiska analyser i samband med kliniska studier.
  • Studier av metoder att stödja hälsofrämjande levnadsvanor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Ssegonja, R. , Sampaio, F. , Alaie, I. , Philipson, A. , Hagberg, L. , Murray, K. , Sarkadi, A. , Langenskiöld, S. & et al. (2020). Cost-effectiveness of an indicated preventive intervention for depression in adolescents. European Journal of Public Health, 30 (Suppl. 5), V914-V914.
Philipson, A. , Alaie, I. , Ssegonja, R. , Möller, M. , Hagberg, L. & Jonsson, U. (2019). ASSOCIATION OF ADOLESCENT DEPRESSION WITH EARNINGS IN ADULTHOOD. Value in Health, 22, S685-S685.
Alaie, I. , Philipson, A. , Ssegonja, R. , Hagberg, L. , Feldman, I. , Sampaio, F. , Möller, M. , Arinell, H. & et al. (2019). Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS). BMJ Open, 9 (3).

Konferensbidrag

Manuskript

Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Hagberg, L. & Pettersson, I. Elderly spouses experiences of powered scooters used by their next of kin.
Philipson, A. , Hagberg, L. , Duberg, A. , Högström, S. , Lindholm, L. , Möller, M. & Ryen, L. The cost-effectiveness of a dance and yoga intervention for girls with functional abdominal pain disorders.

Rapporter

Pettersson, I. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Larsholt, G. & Fredriksson, C. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare och anhöriga. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.