This page in English

Forskningsprojekt

Plomberad behandlingssko eller gips vid diabetesrelaterade fotsår - en randomiserad kontrollerad studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gustav Jarl

Forskningsämne

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om plomberad behandlingssko kan läka fotsår minst lika effektivt som gips, men med färre negativa bieffekter under behandlingstiden, bättre långsiktiga effekter och till lägre kostnad. Detta kommer att undersökas genom att randomisera personer med diabetesrelaterade fotsår till att använda plomberad behandlingssko eller gips, och följa upp dem under sårläkning och 12 månader efter att såret läkt.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Promobilia
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Jan Apelqvist, Lunds universitet
  • Region Skåne
  • Region Örebro län
  • Roy Tranberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
  • Västra Götalandsregionen