This page in English

Forskningsprojekt

Hälsoekonomiska aspekter på insatser för barns och ungas psykiska hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Depression och psykosomatiska symtom är vanliga problem som grundläggs under uppväxten. Årskostnaden för depression i Sverige är 3,5 miljarder kr. Syftet med projektet är att undersöka kostnadseffektivitet för tidiga insatser för att förebygga depression och annan psykisk sjukdom genom att 1) beskriva sjuklighet, livskvalitetsförluster och samhällskostnader i vuxen ålder relaterat till psykosomatiska symtom och depression i tonåren, 2) utveckla en hälsoekonomisk modell (s k Markov-modell) för att skatta långsiktiga vinster av tidiga insatser och 3) utvärdera kostnadseffektivitet för tidiga insatser med hjälp av modellen. Projektet bygger på befintliga data för 631 individer som intervjuades 1991-93 (som 16-17 åringar) varav 409 intervjuades igen 2006-08. Hälften hade höga värden på depressionsskalor och hälften var matchade kontroller med låga värden. Data finns om bl a psykisk sjukdom i vuxen ålder, sjukvårdsutnyttjande, inkomst, sjukskrivning samt arbetslöshet. Vidare finns data om 112 tonårsflickor med psykosomatiska besvär som deltog i en RCT-studie med dans med uppföljning upp till 20 månader.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Anne-Liis von Knorring, Uppsala universitet
  • Hannes Bohman, Uppsala universitet
  • Inna Feldman, Uppsala universitet
  • Lars Lindholm, Umeå universitet
  • Lars von Knorring, Akademiska sjukhuset Uppsala
  • Ulf Jonsson, Uppsala universitet