This page in English

Forskningsprojekt

Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare, anhöriga och hälsoekonomi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

I ett pågående projektet studeras effekten av en eldriven rullstol för äldre personers aktivitet, delaktighet och livskvalitet och om förskrivning av eldriven rullstol till äldre användare är kostnadseffektivt. Resultatet av den hälsoekonomiska analysen förväntas resultera i rekommendationer för mätmetoder för hälsoekonomisk analys av användning av hjälpmedel. I projektet studeras även hur äldre anhöriga till personer som förskrivits en eldriven rullstol upplever att rullstolen påverkar dennes livskvalitet och vardagliga aktiviteter.

Forskare