This page in English

Laura Ervo

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302135

Rum: L2505

Laura Ervo

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Laura Ervo

Curriculum vitae (CV) (pdf)

Laura Ervo är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet sedan 2011. Samma år blev hon utsedd till excellent lärare. Hon disputerade vid Åbo universitet 2005 på temat en rättvis rättegång  och är docent vid Åbo universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Under period 2020–2022 är hon enhetschef för Juridicum vid Örebro universitet.

Hon har praktisk erfarenhet av processrätt från Åbo tingsrätt där hon arbetat som notarie och tingsdomare.

Forskning

Laura Ervo är specialiserad på, och forskar om alla tre områden inom processrätt (civilprocess, brottmålsprocess samt insolvensrätt), särskilt på mänskliga och grundläggande rättigheter inom processrätten. Mycket av hennes forskning handlar om olika processrättsliga delar av rättvisa rättegångar. Han har forskat om bevisrätt, faderskapsprocesser och rättegångskostnader. Hon använder ofta komparativa metoder och jämför speciellt rättsläget i Sverige och Finland i sin forskning. Hon har också publicerat högskolepedagogiska artiklar och artiklar om rättslingvistik.

Hennes 180 vetenskapliga publikationer innefattar monografier, redigerade monografier, läroböcker, artiklar, bokrecensioner och rättsfallsanalyser. Laura Ervo skriver mestadels på engelska men hon har också publicerat sig på finska, svenska, ryska, kinesiska, spanska, estniska, ungerska och italienska.

Undervisning

Laura Ervo undervisar i processrätt samt handleder och undervisar doktorander på forskarutbildningen och forskarkurser. Hon är huvudhandledare för en doktorand (Eija Tiukukvaara) och biträdande handledare för två doktorander (Therese Johnstone och Linus Pentikäinen). Hon har deltagit i handledningen av fem doktorander som redan har disputerat (Anna-Liisa Autio, Satu Saarensola, Elisa Silvennoinen, Hannele Tolonen och Jeanette Andersson).

Hon har undervisat inom högre utbildning sedan 1989 och har varit med på juristutbildningens alla utbildningsnivåer, från grundnivå till fortbildning. Vid universitet har hon i över 30 år varit ansvarig för flera olika kurser, de flesta inom processrätt.

Laura Ervo har lärarkompetens (60 ECTS högskolepedagogik) inom juridik (Åbo universitet, Pedagogiska fakulteten). Hon är utbildad i kreativ användning av teknik i undervisningen (TieVie,15 poäng/ECTS), och hon har genomfört Örebro universitets handledarutbildning (100 timmar).

Samarbeten och uppdrag

Hon är vice häradshövding.

År 2011 – 2012 var hon gästprofessor vid Valencia universitet i Spanien.

Hon är också aktiv i nordiska och internationella föreningar, exempelvis styrelseledamot i föreningen International Association for Procedural Law.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Ervo, L. , Danesi, M. , Kindberg, L. & Nordlöf, K. (2021). The #MeToo Movement as an e-Discourse: Social and Legal Effects. HumaNetten, 15.
Ervo, L. (2020). Constitution, Judiciary and Public Powers Structure: Finnish Perspective. Revista Eletrônica de Direito Processual, 21 (1), 207-226.
Ervo, L. (2017). Le procedure di appello in Svezia, nel confronto con l’ordinamento finlandese. Judicium, il processo civile in Italia e in Europa (4), 395-422.
Ervo, L. (2016). Facing people through language use - linguistic tools to make proceedings fair. International Journal of Legal Discourse, 1 (2), 277-293.
Ervo, L. (2015). 《北欧司法改革后的法官角色与当事人地位》. Law Journal, 48 (06), 56-59.
Ervo, L. (2015). 《北欧国家民事诉讼新变革》. 《法律与社会》2015年第5期,总第171期,第31-37页。, 171 (05), 31-37.
Ervo, L. (2013). The current challenges in fair trial: how to take multiculturalism into consideration?. International Forum of Teaching and Studies, 9 (2), 11-17.
Ervo, L. & García, E. M. (2012). Class action - a solution to access to justice problems in consumer cases?: Some thoughts between the North, South and Europe. Zeitschrift fuer Zivilprozess International, 17, 207-229.
Ervo, L. (2007). Scandinavian Trends in Civil Pre-Trial Proceedings. Civil Justice Quarterly, 466-483.
Ervo, L. & Hämäläinen, M. (2005). Nordic jurists på Island (The Scandinavian Lawyers in Iceland). Lakimiesuutiset : Juristbladet (10), 44-45.
Ervo, L. (2001). Pappi todistajana (The priest as a witness). Lakimies (3), 407-433.
Ervo, L. (1995). The Reform of Civil Procedure in Finland. Civil Justice Quarterly, 14, 56-64.

Artiklar, recensioner

Ervo, L. (2008). Book review on Tuomarinesteellisyys by Tapanila, Antti.. Lakimies (2), 316-327.

Böcker

Ervo, L. (2007). Pääsykoekirja 1/2007. Turku: The University of Turku.
Ervo, L. (2005). Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Helsinki: WSOY.
Ervo, L. (2000). Esitutkinnan optimaalisuus oikeudellisessa viitekehyksessä. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu (Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 5).
Ervo, L. (2000). Pääsykoekirja 2/2000. Turku: The University of Turku.
Ervo, L. & Eerola, R. (1997). Pääsykoekirja 5/1997. Turku: The University of Turku.
Ervo, L. (1996). Ylimmät prosessiperiaatteet: oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ervo, L. (2021). Culture and Mentality in East-Nordic Courts. I: Laura Ervo, Pia Letto-Vanamo, Anna Nylund, Rethinking Nordic Courts. . Springer.
Ervo, L. (2021). Group Actions in the East-Nordic Legal Culture. I: Alan Uzelac, Class Actions - The Holy Grail for European Civil Procedure?. . Springer.
Ervo, L. (2021). Pandemic and Digitalization – The Situation in the Finnish Lower Courts. I: Bart Krans, Anna Nylund, Civil Courts Coping with Covid-19 (ss. 73-82). The Hague: Eleven International Publishing.
Ervo, L. (2021). Plea Bargaining Changing Nordic Criminal Procedure. I: Laura Ervo, Pia Letto-Vanamo, Anna Nylund, Rethinking Nordic Courts. . Springer.
Ervo, L. (2020). The Finnish Way of Understanding Procedural Autonomy: A Practical Approach to Implementing EU Civil Procedural Law. I: Bart Krans and Anna Nylund, Procedural Autonomy across Europe (ss. 57-80). . Intersentia.
Ervo, L. (2019). Harmonisation or Fragmentation of National Law?: An East Nordic Perspective. I: Anna Nylund and Magne Strandberg, Civil Procedure and Harmonisation of Law: The Dynamics of EU and International Treaties (ss. 77-98). . Intersentia.
Ervo, L. (2019). International cooperation and evidence in the nordic, baltic, and former socialist countries continental Europe, and common law Europe. I: Hermes Zaneti Jr. e Marco Antonio Rodrigues, Cooperação Internacional (ss. 167-192). . Editora Jus Podivm.
Ervo, L. (2018). Current consumer problems and alternative dispute resolution in banking: East-Scandinavian comparisons. I: Beatriz Belando Garin och Carmen Boldó Roda, Vías Extrajudiciales de Protección del Inversor e Instrumentos en la Financiación de Empresas (ss. 145-161). . Forlaget Thomson.
Ervo, L. (2018). ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ. I: Elena Borisova, ПРОВЕРКА СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ (ss. 605-672). Moskva: Gorodets.
Ervo, L. (2017). Efficiency in the East-Scandinavian Civil Proceedings. I: Vytautas Negrosius, Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time (ss. 288-298). . Vilnius University Press.
Ervo, L. (2017). Non-controversial jurisdiction in Finland and Sweden. I: Argounov, V. V., Voluntary (Non-Contentious) Jurisdiction Around The World (ss. 168-186). Moscow, Russia: Gorodets.
Ervo, L. (2017). Parental responsibilities as procedures: anything legal in it?. I: Azcárraga Monzonís, C. & Quinzá Redondo, P., Tratado de Mediación: Tomo III: Mediación en conflictos de familia (ss. 97-123). Valencia, Italy: Tirant lo Blanch.
Ervo, L. (2017). Should fair trial rights be redefined?: civil litigation as a societal discussion. I: A. Uzelac and C.H. van Rhee, Revisiting Procedural Human Rights: Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice (ss. 77-92). Cambridge, UK: Intersentia.
Ervo, L. (2016). Communication in a fair trial and the significance of the interpreter. I: A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani, Scritti in onore di Nicola Picardi: Tomo II (ss. 989-1002). Pisa: Pacini Editore.
Ervo, L. (2016). Comparative Analysis between East-Scandinavian Countries. I: Josef Zila, Juridicums Årsbok 2014-2015 (ss. 59-75). Örebro: Örebro universitet.
Ervo, L. (2016). Conclusions. I: Laura Ervo, Anna Nylund, Current trends in preparatory proceedings: comparative studies between Nordic and former communist countries (ss. 233-245). . Springer.
Ervo, L. (2016). La Orden Europea de Protección: eficacia Europea o un simple diálogo de besugos. I: Freixes Sanjuán, Teresa Martínez García, Elena Vegas Aguilar, Juan Carlos, La Orden de Protección Europea: la protección de víctimas de violencia de género y cooperación judicial penal en Europa (ss. 195-210). Valéncia, Spain: Editorial Tirant Lo Blanch.
Ervo, L. (2016). 'Opt-In is Out and Opt-Out is In': Dimensions Based on Nordic Options and the Commission's Recommendation. I: Burkhard Hess, Maria Bergström, Eva Storskrubb, EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook (ss. 185-200). . Hart Publishing Ltd.
Ervo, L. (2016). Plea Bargaining as an Example of the Recent Changes in the Finnish Criminal Procedural Paradigm. I: Josef Zila, Juridicums Årsbok 2014-2015 (ss. 77-94). Örebro: Örebro universitet.
Ervo, L. (2016). Swedish-Finnish Preparatory Proceedings: Filtering and Process Techinques. I: Laura Ervo, Anna Nylund, Current trends in preparatory proceedings: comparative studies of Nordic and former communist countries (ss. 19-56). . Springer.
Ervo, L. (2015). Comparative analysis between East-Scandinavian countries. I: Scandinavian studies in law (ss. 135-152). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law.
Ervo, L. (2015). Eurooppalainen suojelumääräys - eurooppalaista tehokkuutta vai tyhjää puhetta?. I: Anssi Keinänen, Reima Kukkonen, Mia Kilpeläinen, Oikeustieteiden moniottelija: Matti Tolvanen 60 vuotta (ss. 1-11). Helsinki: Edita Publishing Oy.
Ervo, L. (2015). Pitäisikö oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin määritellä uudelleen?: Riitaprosessi yhteiskunnallisena keskusteluna. I: Petteri Korhonen, Timo Saranpää, Isännän ääni: Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala (ss. 157-175). . Talentum.
Ervo, L. & Persson, A. (2015). The Finnish and Swedish legislation in the light of the ARD-directive: boards and ombudsmen. I: Eva Lein, Duncan Fairgrieve, Marta Otero Crespo, Vincent Smith, Collective redress in Europe: why and how? (ss. 455-478). . British Institute of International and Comparative Law.
Ervo, L. & Dahlqvist, A. (2014). Delays in civil proceedings: comparative studies between Finland and Sweden. I: The Future of Civil Litigation: Access to courts and court-annexed mediation in the Nordic Countries (ss. 249-280). . Springer.
Ervo, L. (2014). East-Scandinavian court culture from the religious point of view: secularized or quasi secularized civil litigation?. I: Anna Piszcz, Court culture: contemporary problems (ss. 53-70). Bialystok: Bialystok University.
Ervo, L. (2014). Group actions in Sweden: a moderate start. I: Viktória Harsági, C. H. van Rhee, Multi-party redress mechanisms in Europe: squeaking mice? (ss. 243-259). Cambridge: Intersentia.
Ervo, L. (2014). Introduction. I: Laura Ervo och Anna Nylund, The Future of Civil Litigation: Access to courts and court-annexed mediation in the Nordic Countries (ss. 1-6). . Springer.
Ervo, L. (2014). The Nordic Court Culture in Progress: Historical and Futuristic Perspectives. I: Laura Ervo och Anna Nylund, The Future of Civil Litigation: Access to courts and court-annexed mediation in the Nordic Countries (ss. 383-407). . Springer.
Ervo, L. (2014). Voluntary jurisdiction in East-Scandinavia. I: Lotti Ryberg-Welander och Annina H. Persson, I rättens utkanter: Festskrift till Catharina Calleman (ss. 101-112). Uppsala: Iustus förlag.
Ervo, L. (2014). Добровольная юрисдикция в восточной Скандинавии. I: V.V.Argounov, ДОБРОВОЛЬНАЯ (БЕССПОРНАЯ) ЮРИСДИКЦИЯВ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ(Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, Китай)- Voluntary Jurisdiction in Russia an abroad (Europe, South America, China). (ss. 271-293). Moskva: Статут.
Ervo, L. (2013). Changing civil proceedings: court service or state economy?. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok 2011-2013 (ss. 63-89). Örebro: Örebro universitet.
Ervo, L. (2013). Changing Civil Proceedings: Court Service or State Economy?. I: Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure (ss. 51-71). Vilnius: Vilnius University Press.
Ervo, L. (2013). Institutional autonomy, barriers to change and innovation and innovative methods in graduate legal studies: lessons learned. I: Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev, Otilia Pacurari, Legal education and judicial training in Europe: the menu for justice project report (ss. 85-92). . Eleven International Publishing.
Ervo, L. (2013). Legal bilingualisation and factual multilingualisation: a comparative study of the protection of linguistic minorities in civil proceedings between Finland and Italy. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok 2011-2013 (ss. 92-132). Örebro: Örebro universitet.
Ervo, L. (2013). Liability and social control of Scandinavian judges. I: Monika Giżyńska, Anna Piszcz, Liability of public officers: selected issues (ss. 117-132). Plock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
Ervo, L. (2013). Multiculturalism in the fact gathering. I: Cheng, L.; Hale, L.; He, Q; Sun, L., Proceedings of The Third International Conference on Law, Translation and Culture. May 31 - June 2, 2013, Hangzhou, China. (ss. XXV-XXX). Marietta: The American Scholars Press.
Ervo, L. (2013). Ne bis in idem-problematiken i Norden: varför är det så svårt att acceptera Europadomstolens rättspraxis?. I: Andreas Anderberg, Festskrift till Josef Zila (ss. 37-62). Uppsala: Iustus förlag.
Ervo, L. , Berkmanas, T. , Cavallini, D. , Hammerslev, O. , Kiikeri, M. , Langbroek, P. & Pacurari, O. (2013). Recommendations for policymakers and course development in legal and judicial training. I: Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev, Otilia Pacurari, Legal education and judicial training in Europe: the menu for justice project report (ss. 283-292). . Eleven International Publishing.
Ervo, L. & Sippel, L. (2013). Scandinavian countries. I: Carlos Esplugues, José Luis Iglesias, Guillermo Palao, Civil and Commercial Mediation in Europe. Vol. 1: National mediation rules and procedures (ss. 371-425). . Intersentia.
Ervo, L. (2013). The role of judges and party-autonomy in court-facilitated settlement: a Scandinavian perspective. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok 2011-2013 (ss. 131-155). Örebro: Örebro universitet.
Ervo, L. (2012). Human rights perspectives on debtors' obligations to provide information in Finland and Sweden. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (ss. 85-115). Uppsala: Iustus förlag.
Ervo, L. & Tolonen, H. (2012). The dimensions of a fair trial with reference to children. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 332-345). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Ervo, L. (2012). Tie totuuteen. I: Tatu Hyttinen, Rikoksesta rangaistukseen: Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952 - 26/8 - 2012 (ss. 1-16). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (2011). Class actions in consumer cases: a finnish start. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, Comparative studies on business tort litigation. . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). Enforcement in Finland: some special views. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, Comparative studies on enforcement and provisional measures. . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). Enforcement procedure in Finland: an overview based on the questionnaire. I: Miklós Kengyel, Viktória Harsági, Grenzüberschreitende vollstreckung in der Europäischen Union (ss. 49-116). . Sellier European Law Publishers.
Ervo, L. (2011). Oikeustieteen opetus murroksessa: Turku Law Schoolin mahdollisuudet. I: Tatu Hyttinen, Katja Weckström, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta (ss. 25-42). Turku: University of Turku.
Ervo, L. , Kosonen, H. , Nystén-Haarala, S. , Suhonen, O. & Romppanen, S. (2011). Scandinavian countries. I: Carlos Esplugues, José-Luis Iglesias, Guillermo Palao, Application of foreign law (ss. 327-344). . Sellier European Law Publishers.
Ervo, L. (2011). Substantive law and the newest procedural trends in Scandinavia. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, International contract litigation, arbitration and judicial responsibility in transnational disputes (ss. 147-167). . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). The concept of ordre public and the situation in Finland. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, Cross border insolvency, intellectual property litigation, arbitration and ordre public (ss. 327-344). Tübingen: Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). The Finnish system of provisional measures: a forest of norms. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, Comparative studies on enforcement and provisional measures. . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). The Nordic bankruptcy convention. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, Cross border insolvency, intellectual property litigation, arbitration and ordre public (ss. 89-96). . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2011). The role of judges and party-autonomy in court-facilitated settlement: a Scandinavian perspective. I: Rolf Stürner, Masanori Kawano, International contract litigation, arbitration and judicial responsibility in transnational disputes (ss. 336-357). . Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2010). Oikeustapauskommentti KKO 2010:31. I: KKO:n ratkaisut kommentein. . Talentum.
Ervo, L. (2010). Recent novelties in Finnish civil litigation and the changes in court culture. I: Piotr Pogonowski, Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Nowińska, Wspólczesne przemiany postepowania cywilnego (ss. 145-157). . Wolters Kluwer.
Ervo, L. (2009). Adduction of evidence. I: Laura Ervo, Civil justice in Finland (ss. 113-143). Tokyo: Jigakusha.
Ervo, L. (2009). Class actions: Scandinavian novelties. I: Rolf Stürner and Masanori Kawano, Current Topics of International Litigation (ss. 118-126). Tübingen: Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2009). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja kansallinen päätösvalta. I: Erkki J. Hollo, Kansallinen oikeus ja liitovaltioistuva Eurooppa (National Law and Europeanisation) (ss. 239-254). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (2009). Fact gathering. I: Laura Ervo, Civil justice in Finland (ss. 101-112). Tokyo: Jigakusha.
Ervo, L. , Blake, L. & Pointing, J. (2009). Fair trials as discourse: reforms in Scandinavian procedural law contrasted wtih reform in England and Wales. I: Susan Šarčević, Legal language in action: translation, terminology, drafting and procedural issues (ss. 361-376). Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Ervo, L. (2009). Mediación en los Países Escandinavos. I: Silvia Barona Vilar, Mediación penal para adultos: una realidad en los ordenamientos jurídicos (Conciliation in Criminal Matters in Scandinavian Countries) (ss. 125-180). Valencia: Tirant lo Blanch.
Ervo, L. (2009). Preclusive effects of foreign judgments according to Finnish law. I: Rolf Stürner and Masanori Kawano, Current Topics of International Litigation (ss. 256-261). Tübingen: Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2009). Some comments on civil provisional measures to prohibit specific actions according to Finnish law. I: Rolf Stürner and Masanori Kawano, Current Topics of International Litigation (ss. 69-80). Tübingen: Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2009). Taking evidence abroad according to Finnish law. I: Rolf Stürner and Masanori Kawano, Current Topics of International Litigation (ss. 220-224). Tübingen: Mohr Siebeck.
Ervo, L. (2009). The Characteristics of procedure. I: Laura Ervo, Civil justice in Finland (ss. 55-100). Tokyo: Jigakusha.
Ervo, L. , Gräns, M. & Jokela, A. (2009). The party-autonomy and the access to justice. I: Laura Ervo, Minna Gräns and Antti Jokela, Europeanization of procedural law and the new challenges to fair trial (ss. 21-41). Groningen: Europa Law Publishing.
Ervo, L. & Sorvari, K. (2009). The System of provisional measures. I: Laura Ervo, Civil justice in Finland (ss. 232-255). Tokyo: Jigakusha.
Ervo, L. (2008). Laillisuusvalvonta. I: Tiedä oikeutesi, pidä puolesi (ss. 81-83). Helsinki: Oy Valitut Palat.
Ervo, L. (2008). Oikeudenkäynti. I: Tiedä oikeutesi, pidä puolesi (ss. 68-78). Helsinki: Oy Valitut Palat.
Ervo, L. (2008). Perusasioita oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta. I: Antti Savela, Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja IX: 11 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen julkaisuja (ss. 143-167). Rovaniemi: Rovaniemen hovioikeuspiiri.
Ervo, L. (2008). Ulosotto. I: Tiedä oikeutesi, pidä puolesi (ss. 79-80). Helsinki: Oy Valitut Palat.
Ervo, L. (2007). Esteellisyysväitteen merkitys tuomioistuimen puolueettomuudelle. I: Havansi, E., Koulu, R. & Lindfors, H., Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia: juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta (ss. 43-67). Helsinki: COMI.
Ervo, L. (2005). Kommunikation i en rättvis rättegång, speciellt muntlighetens betydelse vid domstol (Communication in a fair trial, especially the significance of oral court proceedings). I: Eric Bylander & Per Henrik Lindblom, Muntlighet vid domstol i Norden: en rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse i förfarandet vid domstol i Norden (ss. 221-266). Uppsala: Iustus förlag.
Ervo, L. (2005). Oikeudenkäynnin kohtuuttoman keston huomioon ottaminen asiaa ratkaistaessa: erityisesti pitkäkestoisuuden vaikutuksesta seuraamusharkinnassa. I: Ari-Matti Nuutila ja Elina Pirjatanniemi, Rikos, rangaistus ja prosessi: Juhlajulkaisu Eero Backman 1945-14/5-2005 (ss. 1-18). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (2004). Suomalaisen prosessin kompastuskivet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. I: Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä: juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005 (ss. 11-29). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (2003). Nemo tenetur se ipsum accusare: myötävaikuttamattomuusperiaatteen sisältö ja rajat. I: Matkalla Pohjoiseen: professori Jyrki Virolaisen juhlakirja 26.2.2003 (Festschrift för Professor Jyrki Virolainen 26.2.2003) (ss. 1-26). Rovaniemi: Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.
Ervo, L. (2003). Todistelun avoimuus. I: Oikeuden tavoitteet ja menettelyt: muistokirja Hannu Tapani Klamille (ss. 163-185). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (2001). Materiaalinen prosessinjohto rikosprosessissa ja menettelyn diskursiivisuus. I: In The University of Turku, Faculty of Law 40 years (ss. 25-43). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (2001). Order for Payment. I: Walter H. Rechberger and Georg E. Kodek, Orders for Payment in the European Union: Mahnverfahren in der Europäischen Union : L'injunction de payer dans l'Union européenne (ss. 103-111). The Hague: Kluwer Academic Publishers.
Ervo, L. (1999). Oikeudenkäyntikulut ja oikeudenmukaisuus. I: Oikeus ja oikeudenmukaisuus: oikeustieteen päivät 3.-4.6.1999 Joensuussa (ss. 62-74). Joensuu: Joensuun yliopisto.
Ervo, L. (1998). Asianosaisten roolikehitys uudistuneessa rikosprosessissa. I: Anne Kumpula, The Festschrift for Leena Kartio 1938 - 30/8 - 1998 (Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938 -30/8 - 1998) (ss. 47-57). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (1995). Haastemies. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 95-. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Kantaja. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 147-148). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Myöntäminen. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 300-302). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Oikeusapu. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 341-342). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Perusteluvelvollisuus. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 386-389). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Prosessuaalinen määräaika. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 435-437). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Tuomarin harkintavalta. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 721-723). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Tuomio. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 727-729). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Tuomiolauselma. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 733-734). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Tuomiovalta. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 736-739). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Vastaaja. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 827-828). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1995). Yksipuolinen tuomio. I: Encyclopaedia Iuridica Fennica: IV (ss. 887-889). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Ervo, L. (1993). Suullinen käsittely ja valituslupajärjestelmä hovioikeuksissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta. I: Laura Vilkkonen, Yhdentyminen ja Suomi (Integration and Finland): kirjoituksia yhdentymisen vaikutuksista Suomen oikeusjärjestykseen (ss. 170-206). Turku: Turun yliopisto.
Ervo, L. (1991). Aineellisen totuuden tavoite ja miehen oikeusturva isyysasioissa. I: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta (University of Turku, Faculty of Law 30 Years) (ss. 41-59). Turku: Turun yliopisto.

Konferensbidrag

Ervo, L. (2018). International cooperation and evidence in the Nordic, Baltic, and former socialist countries; continental Europe and common law Europe. I: La prueba en el proceso Evidence in the process. Konferensbidrag vid II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Salamanca, Spain, October 17-19, 2018 (ss. 555-580). Atelier.
Ervo, L. (2014). Constitution, Fundamental Rights and Law of Enforcement: National report: Finland. I: International Association of Procedural Law. Konferensbidrag vid IAPL Seoul Conference on Constitution and Proceedings, October 1-4 2014 (ss. 789-841).
Ervo, L. (2014). Constitution, Judiciary and Public Powers Structure: National report: Finland. I: International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014. Konferensbidrag vid IAPL Seoul Conference on Constitution and Proceedings, October 1-4 2014 (ss. 165-175).
Persson, A. H. & Ervo, L. (2014). The Finish and the Swedish legislation in the light of the ARD-directive – boards and ombudsmen. Konferensbidrag vid International Environmental Mass Litigation - Lessons for Europe, 8 th Dec 2014, London (ss. 1-14).
Ervo, L. (2013). Between legal and social control: Scandinavian ombudsmen. Konferensbidrag vid Annual conference of British Institute for International and Comparative Law 2013. The British Institute for International and Comparative Law:
Persson, A. H. , Ervo, L. & Lindblom, T. (2013). Collective redress mechanism in Sweden. Konferensbidrag vid The Commission recommendation on collective redress, British Institute of International and Comparative Law, Annual Conference, 11 June 2013 at BMA House, Tavistock Square, London (ss. 22-.
Ervo, L. (2013). The current challenges in fair trial: How to take multiculturalism into consideration?. I: Chneg, L.; Hale, L; He, Q; Sun, L., Proceedings of the Third International Conference On Law, Translation and Culture. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Law, Translation and Culture (LTC3,Zheijiang Sci-Tech Univ, Hangzhou, PEOPLES R CHINA, MAY 31-JUN 02, 2013 (ss. 399-406). The American Scholars Press.
Ervo, L. (2010). The protection of fundamental human rights in criminal process. I: Jorge Sánchez Cordero, The impact of uniform law on national law limits and possibilities. Konferensbidrag vid First Intermediate Congress, Mexico (ss. 419-441). Universidad Nacional Autónoma de México.
Ervo, L. (1997). The Principle of the Free Reception of Evidence in Finland. I: J.F. Nijboer and J.M. Reijntjes, Proceedings of the First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence. Konferensbidrag vid World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, The Hague, The Netherlands, December 1 - 5, 1995 (ss. 295-299). Lelystad: Koninklijke Vermande.

Rapporter

Persson, A. H. & Ervo, L. (2017). The Swedish Goup proceedings. London: British Institute of International and Comparative Law.
Ervo, L. , Lavapuro, J. & Ojanen, T. (2009). Thematic Legal Study on assessment of Access to Justice in Civil Cases in European Union. Finland. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).
Ervo, L. & Lähdesmäki, U. (1994). Lex archaeologica - työryhmän muistio. Helsinki: Opetusministeriö (Opetusministeriön työryhmien muistioita 1994: 7).

Samlingsverk (redaktör)

Ervo, L. (ed.) , Nylund, A. (ed.) & Letto-Vanamo, P. (ed.) (2021). Rethinking Nordic Courts. Springer (Ius Gentium ).
Lahti, R. (ed.) , Ervo, L. (ed.) & Siro, J. (ed.) (2012). Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Helsingfors: Helsingin hovioikeus.
Ervo, L. (ed.) (2009). Civil justice in Finland. Tokyo: Jigakusha (Nagoya University comparative study of civil justice 2).
Ervo, L. (ed.) , Gräns, M. (ed.) & Jokela, A. (ed.) (2009). Europeanization of procedural law and the new challenges to fair trial. Groningen: Europa Law Publishing.