This page in English

Laura Ervo

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302135

Rum: L2505

Laura Ervo
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Laura Ervo

Curriculum vitae (CV) (pdf)

Laura Ervo är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet sedan 2011. Samma år blev hon utsedd till excellent lärare. Hon disputerade vid Åbo universitet 2005 på temat en rättvis rättegång  och är docent vid Åbo universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Under period 2020–2022 är hon enhetschef för Juridicum vid Örebro universitet.

Hon har praktisk erfarenhet av processrätt från Åbo tingsrätt där hon arbetat som notarie och tingsdomare.

Forskning

Laura Ervo är specialiserad på, och forskar om alla tre områden inom processrätt (civilprocess, brottmålsprocess samt insolvensrätt), särskilt på mänskliga och grundläggande rättigheter inom processrätten. Mycket av hennes forskning handlar om olika processrättsliga delar av rättvisa rättegångar. Han har forskat om bevisrätt, faderskapsprocesser och rättegångskostnader. Hon använder ofta komparativa metoder och jämför speciellt rättsläget i Sverige och Finland i sin forskning. Hon har också publicerat högskolepedagogiska artiklar och artiklar om rättslingvistik.

Hennes 180 vetenskapliga publikationer innefattar monografier, redigerade monografier, läroböcker, artiklar, bokrecensioner och rättsfallsanalyser. Laura Ervo skriver mestadels på engelska men hon har också publicerat sig på finska, svenska, ryska, kinesiska, spanska, estniska, ungerska och italienska.

Undervisning

Laura Ervo undervisar i processrätt samt handleder och undervisar doktorander på forskarutbildningen och forskarkurser. Hon är huvudhandledare för en doktorand (Eija Tiukukvaara) och biträdande handledare för två doktorander (Therese Johnstone och Linus Pentikäinen). Hon har deltagit i handledningen av fem doktorander som redan har disputerat (Anna-Liisa Autio, Satu Saarensola, Elisa Silvennoinen, Hannele Tolonen och Jeanette Andersson).

Hon har undervisat inom högre utbildning sedan 1989 och har varit med på juristutbildningens alla utbildningsnivåer, från grundnivå till fortbildning. Vid universitet har hon i över 30 år varit ansvarig för flera olika kurser, de flesta inom processrätt.

Laura Ervo har lärarkompetens (60 ECTS högskolepedagogik) inom juridik (Åbo universitet, Pedagogiska fakulteten). Hon är utbildad i kreativ användning av teknik i undervisningen (TieVie,15 poäng/ECTS), och hon har genomfört Örebro universitets handledarutbildning (100 timmar).

Samarbeten och uppdrag

Hon är vice häradshövding.

År 2011 – 2012 var hon gästprofessor vid Valencia universitet i Spanien.

Hon är också aktiv i nordiska och internationella föreningar, exempelvis styrelseledamot i föreningen International Association for Procedural Law.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)