This page in English

Forskningsprojekt

Betydelsen av språket, beteende och kultur i en rättvis rättegång

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Laura Ervo

Forskningsämne

Detta är ett pilotprojekt för att starta ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i ämnet där rättvisan ska utforskas inte bara ur rättsligt och normativt perspektiv men också med hjälp av rättslingvistik (inklusive kulturstudier) och rättsfilosofin. Inom projektet kan även svenska och kinesiska doktorander rekryteras. Projektet är ett verktyg för att komma tillsammans som en samverkande team för att utforma det slutliga projektet och utveckla framtidens samarbete. Projektdeltagarna kommer också att anordna den 5:e internationella konferensen om språk, juridik och discourse, den 27 september-1 oktober, 2015 på Örebro universitet.

 

Forskare

Samarbetspartners

  • Guanghua Liu, Lanzhou University
  • Le Cheng, Zhejiang University
  • Lijn Sha, China University of Political Science and Law
  • Shan Huang, China University of Political Science and Law
  • Xin Fu, Northwest University of Political Science and Law
  • Zhuoting Xue, Northwest University of Political Science and Law