This page in English

Linda Ryen

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Linda Ryen

Hälsoekonom (PhD) och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. 

Främsta forskningsintresse: hälsoekonomisk utvärdering och prioritering inom hälso- och sjukvård.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript

Philipson, A. , Hagberg, L. , Duberg, A. , Högström, S. , Lindholm, L. , Möller, M. & Ryen, L. The cost-effectiveness of a dance and yoga intervention for girls with functional abdominal pain disorders.

Rapporter

Jaldell, H. , Ryen, L. , Sund, B. & Andersson, R. (2012). Skadebild, förebyggande och forskning – en granskning av statens satsningar på olycksområdet. Karlstad: Karlstads universitet.