This page in English

Linda Ryen

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Linda Ryen

Hälsoekonom (PhD) och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. 

Främsta forskningsintresse: hälsoekonomisk utvärdering och prioritering inom hälso- och sjukvård.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript

Rapporter