This page in English

Linda Ryen

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Linda Ryen

Hälsoekonom (PhD) och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. 

Främsta forskningsintresse: hälsoekonomisk utvärdering och prioritering inom hälso- och sjukvård.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Fadl, H. , Saeedi, M. , Montgomery, S. , Magnuson, A. , Schwarcz, E. , Berntorp, K. , Sengpiel, V. , Storck-Lindholm, E. & et al. (2019). Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden: a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1).
Ryen, L. & Svensson, M. (2016). Modelling the cost-effectiveness of impact-absorbing flooring in Swedish residential care facilities. European Journal of Public Health, 26 (3), 407-411.
Jaldell, H. , Ryen, L. , Sund, B. & Andersson, R. (2015). Are national injury prevention and research efforts matching the distribution of injuries across sectors?. Injury Prevention, 21 (e1), e113-e115.

Rapporter

Jaldell, H. , Ryen, L. , Sund, B. & Andersson, R. (2012). Skadebild, förebyggande och forskning – en granskning av statens satsningar på olycksområdet. Karlstad: Karlstads universitet.