This page in English

Forskningsprojekt

Egenförmåga, hälsolitteracitet och livskvalitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Efter en operation sker en återhämtningsprocess och mycket av återhämtningen sker när patienten är utskriven från sjukhuset. Före och efter en operation tar sjukvården för givet att en person kan läsa och förstå all information som lämnas. Informationen är ofta både muntlig och skriftlig. Tidigare forskning har visat att människor har olika förmåga att använda sig av information för att ha kvar eller främja en god hälsa. Den förmågan kallas för hälsolitteracitet.

Forskning har visat att det finns ett samband mellan låg hälsolitteracitet och sämre postoperativ återhämtning. Att tro på sin egen förmåga att kunna hantera olika situationer kan också variera mellan människor. För att hantera en uppkommen situation kan både social förmåga, förmågan att förstå samband och analysera komplexa sammanhang, och beteende och känslor behövas ( sk. egenförmåga). En persons egenförmåga har visat sig påverka återinläggning på sjukhus och förmåga att ändra beteende till exempel matvanor.

Projektet kommer undersöka hälsolitteracitet och egenförmåga hos en grupp som operats för överviktskirurgi. Resultaten kommer kopplas ihop med registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg).

Resultaten kommer hälso- och sjukvården till gagn då det kan användas för att personcentera och kvalitetssäkra vården för patienten. 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet