This page in English

Forskningsprojekt

Egenförmåga, hälsolitteracitet och livskvalitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Personer i behov av överviktskirurgi behöver kommunicera med vårdgivare, förstå olika behandlingsalternativ för att kunna vara engagerade och fatta beslut. Det finns en förväntning i sjukvården att personer förstår medicinska termer, medicinsk jargong, och kan navigera i hälso- och sjukvården- men alla gör inte det.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka self-efficacy och hälsolitteracitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi. Det är en longitudinell kohortstudie som pågår under 10 år. Registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) används för att undersöka utfall efter kirurgin.

Projektets frågeställningar handlar om bland annat livskvalitet, viktnedgång, hälsoekonomi och psykometriska utvärderingsstudier.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF
  • Örebro universitet

Samarbetspartners