This page in English

Forskningsprojekt

Betydelsen av NLRP3 inflammasome och interleukin-1 (IL-1) vid kardiovaskulära sjukdomar?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Interleukin-1β (IL-1β) är en central molekyl vid bland annat hjärt-kärlsjukdom och är ett proinflammatoriskt cytokin som har betydelse för regleringen av det inflammatoriska svaret vid t ex ateroskleros/åderförfettning. IL-1β bildas vid sammanfogning av den s k NLRP3 inflammasomen och är även viktig vid flera andra sjukdomar med inflammatorisk bakgrund såsom t ex autoinflammatoriska sjukdomar, reumatoid artrit och diabetes.

Tidigare studier har visat att avsaknad av IL-1β minskar graden av ateroskleros i möss. I den s k CANTOS studien (Riedker et al 2017) gav man antikroppen Canakinumab till patienter som haft hjärtinfarkt och placebo. Canakinumab är en antikropp som binder upp IL-1β och resultaten från studien visade att behandling med Canakinumab ledde till lägre antal events än placebo.

Målet för projektet är att förstå bakomliggande mekanismer för sammanfogningen av NLRP3 inflammasomen i vaskulära celler, men också att blockera IL-1β och dess proinflammatoriska effekt i vaskulära celler. I våra studier använder vi oss av nya strategier för att reducera IL-1β i vaskulära celler tillsammans med akademiska och industriella samarbetspartners. Utveckling av nya målinriktade effektiva läkemedel mot IL-1β är ett viktigt sätt för att i framtiden kunna behandla hjärt-kärlsjukdom.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen