This page in English

Forskargrupp

Inflammation, genetik och nya läkemedelskandidater i kardiovaskulära system

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Inflammation är en central process i kroppens immunförsvar och skyddar mot skada. Inflammationsprocessen påverkas av såväl arvet som av miljön. En alltför kraftfull och okontrollerad inflammationsprocess kan resultera i sjukdom, såsom t ex kardiovaskulära sjukdomar och cancer. Att kontrollera inflammationsprocessen är därför en framtida behandlingsstrategi för flera olika sjukdomar med inflammationsbakgrund.

I samarbete med svenska biotechföretag samt svenska och internationella lärosäten studerar vi genetiska aspekter och hur nya läkemedelskandidater kan påverka inflammationsprocessen i kardiovaskulära system och cancer. Genom våra våra samarbeten har vi tillgång till flera olika framtida läkemedelskandidater såsom t ex små molekyler, nukleotidbaserade molekyler, antikroppar och rekombinanta proteiner, vilka i framtiden skulle kunna användas för behandling av vaskulära inflammatoriska sjukdomar, trombos och cancer.

Vår forskning kan sammanfattas i följande mål:

  • Identifiering av biomarkörer och regleringsvägar involverade i inflammationsprocessen, med fokus på kardiovaskulära sjukdomar.
  • Betydelsen av nya läkemedelskandidater som i framtiden kan användas för behandling av sjukdomar med inflammatorisk bakgrund med fokus på kardiovaskulära sjukdomar, blodförgiftning/sepsis och cancer.
  • Identifiering av genetiska varianter som kan påverka inflammationsprocessen och utveckling av kardiovaskulära sjukdomar.

Vår forskning kan i framtiden leda till nya behandlingsstrategier mot kardiovaskulära sjukdomar och cancer, sjukdomar som idag står för nästan 28 miljoner dödsfall varje år i världen. Patientnyttan är således betydande.

Vill du delta i vår forskargrupp eller är intresserad av samarbeten?
Vi söker kontinuerligt intresserade, motiverade och talangfulla nya kollegor som är vill forska ihop med oss inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions, KK-stiftelsen eller andra forskningsprogram. Vi välkomnar även motiverade bachelor- och masterstudenter som vill göra examensarbeten hos oss.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen