This page in English

Maira Babri

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303529

Rum: N3035

Maira Babri

Om Maira Babri

Maira Babri har en bakgrund inom ämnet organisation med ett intresse för frågor som rör företags ansvar och rör företagandets kopplingar till individ och samhälle. Teoretiskt har detta inneburit ett intresse för så kallade relationella ontologier som finner beskriva helheten i system, eller hur även tillsynes motsatta saker hänger ihop. Med en avhandling om etiska koder som styrmedel i en global företagskontext problematiseras globalt centraliserade styrmodeller för etik och hållbarhet.

Maira disputerade vid Umeå universitet Januari 2017 och undervisar främst inom organisationsteori och har handlett examensarbeten med fokus på bl.a. hållbarhet, styrning, motivation, jämställdhet och genusfrågor.

 

Länkar till avslutade och pågående forskningsprojekt:

Cirkulära praktiker i företag (i samverkan med flera industriaktörer, 2019-2020 ) - https://www.vinnova.se/p/cirkulara-praktiker-i-foretag/

Cirkulär massahantering (i samverkan med flera industriaktörer och institutionen för Genusvetenskap, Örebro, 2019-2021) - https://www.vinnova.se/en/p/circular-economy-by-upgraded-aggregates-and-demolition-material/

Relationer i cirkulära affärsmodeller (samarbete med kollegor vid Umeå/Göteborg och Lund universitet, 2020-2022) - GU projektägare - https://www.gu.se/forskning/relationer-i-cirkulara-affarsmodeller

 

Presentationer/Samverkan

Hållbarhetsveckan Österbotten 2020 - https://www.vasek.fi/regionutveckling/cerm-naringslivets-fardplan-for-cirkular-ekonomi-i-osterbotten/cerm-material/

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Babri, M. , Carlborg, P. & Öberg, C. (2020). Bildningspraktika för ekonomer. Organisation & Samhälle (2), 70-71.

Artiklar, forskningsöversikter

Babri, M. , Davidson, B. & Helin, S. (2021). An Updated Inquiry into the Study of Corporate Codes of Ethics: 2005–2016. Journal of Business Ethics, 168 (1), 71-108.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Corvellec, H. , Babri, M. & Stål, H. I. (2020). Putting Circular Ambitions into Action: The Case of Accus, a Small Swedish Sign Company. I: Brandão, Miguel; Lazarevic, David; Finnveden, Göran, Handbook of the Circular Economy. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Konferensbidrag

Babri, M. , Corvellec, H. & Stål, H. I. (2020). Material Affordances in the Circular Economy. Konferensbidrag vid 36th European Group of Organization Studies (EGOS) Colloquium, Hamburg, Germany, July 2-4, 2020..
Carlborg, P. , Babri, M. & Prenkert, F. (2020). Reconsidering place in relation to sustainability: An analysis of the intricate interplay in complex organizational networks. Konferensbidrag vid 7th biennial International Symposium on Cross-Sector Social Interactions (CSSI 2020), Online Conference, June 23-26, 2020.
Carlborg, P. & Babri, M. (2019). Circular Servitization in SME's: A Practice Approach. I: Proceedings of the Spring Servitization Conference (SSC2019). Konferensbidrag vid 8th Spring Servitization Conference, Linköping, Sweden, May 13-15, 2019..
Babri, M. & Gaim, M. (2018). Moral Engagement Through Paradoxical Mindset: How role and task-consistent reasoning reduces space for moral reflection and action. Konferensbidrag vid 31th European Business Ethics Network Annual Conference (EBEN), Tilburg, Netherlands, June 27-29, 2018.
Babri, M. , Corvellec, H. & Stål, H. (2018). Power in the development of Circular Business Models: An Actor Network Theory approach. Konferensbidrag vid Corporate Responsibility Research Conference 2018, Devonshire Hall, Leeds, UK, 10–12 September, 2018.
Babri, M. (2014). Deconstructing Code Stories: Versions of Corporate Morality based on Stories of Corporate Codes of Ethics. Konferensbidrag vid Corporate Responsibility Research Conference (CRRC), Leeds, England, September 15-17, 2014.
Babri, M. (2010). Studying codes as transforming objects. Konferensbidrag vid 23rd Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN 2010), Annual Doctoral Workshop, Trento, Italy, September 8, 2010.

Rapporter

Babri, M. , Carlborg, P. & Du Rietz, S. (2020). Cirkulära praktiker: hur går vi från ord till handling?. Örebro universitet, Handelshögskolan.