This page in English

Maira Babri

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303529

Rum: N3035

Maira Babri

Om Maira Babri

Maira Babri har en bakgrund inom ämnet organisation med ett intresse för frågor som rör företags ansvar och rör företagandets kopplingar till individ och samhälle. Teoretiskt har detta inneburit ett intresse för så kallade relationella ontologier som finner beskriva helheten i system, eller hur även tillsynes motsatta saker hänger ihop. Med en avhandling om etiska koder som styrmedel i en global företagskontext problematiseras globalt centraliserade styrmodeller för etik och hållbarhet.

Maira disputerade vid Umeå universitet Januari 2017 och undervisar främst inom organisationsteori och har handlett examensarbeten med fokus på bl.a. hållbarhet, styrning, motivation, jämställdhet och genusfrågor.

 

Länkar till avslutade och pågående forskningsprojekt:

Cirkulära praktiker i företag (i samverkan med flera industriaktörer, 2019-2020 ) - https://www.vinnova.se/p/cirkulara-praktiker-i-foretag/

Cirkulär massahantering (i samverkan med flera industriaktörer och institutionen för Genusvetenskap, Örebro, 2019-2021) - https://www.vinnova.se/en/p/circular-economy-by-upgraded-aggregates-and-demolition-material/

Relationer i cirkulära affärsmodeller (samarbete med kollegor vid Umeå/Göteborg och Lund universitet, 2020-2022) - GU projektägare - https://www.gu.se/forskning/relationer-i-cirkulara-affarsmodeller

 

Presentationer/Samverkan

Hållbarhetsveckan Österbotten 2020 - https://www.vasek.fi/regionutveckling/cerm-naringslivets-fardplan-for-cirkular-ekonomi-i-osterbotten/cerm-material/

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter