This page in English

Maira Babri

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303529

Rum: N3035

Maira Babri

Om Maira Babri

Maira Babri har en bakgrund inom ämnet organisation med ett intresse för frågor som rör företags ansvar och rör företagandets kopplingar till individ och samhälle. Teoretiskt har detta inneburit ett intresse för så kallade relationella ontologier som finner beskriva helheten i system, eller hur även tillsynes motsatta saker hänger ihop. Med en avhandling om etiska koder som styrmedel i en global företagskontext problematiseras globalt centraliserade styrmodeller för etik och hållbarhet.

Maira disputerade vid Umeå universitet Januari 2017 och arbetade en tid efter disputationen som vikarierande lektor vid institutionen för företagsekonomi. Sedan hösten 2018 arbetar Maira som lektor vid Örebro universitet.

Maira undervisar främst inom organisationsämnet (ledarskap, management, projektledning,) och har handlett examensarbeten med fokus på bla. hållbarhet, styrning, motivation, jämställdhet och genusfrågor. I forskningsprojekten hon medverkar i och bedriver idag kvarstår en avstamp i relationella ontologier, och forskningen har ett tydligt hållbarhetsfokus.

Länk till pågående forskningsprojekt:

Cirkulära praktiker i företag - https://www.vinnova.se/p/cirkulara-praktiker-i-foretag/

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Babri, M. & Gaim, M. (2018). Moral Engagement Through Paradoxical Mindset: How role and task-consistent reasoning reduces space for moral reflection and action. Konferensbidrag vid 31th European Business Ethics Network Annual Conference (EBEN), Tilburg, Netherlands, June 27-29, 2018.
Babri, M. , Corvellec, H. & Stål, H. (2018). Power in the development of Circular Business Models: An Actor Network Theory approach. Konferensbidrag vid Corporate Responsibility Research Conference 2018, Devonshire Hall, Leeds, UK, 10–12 September, 2018.
Babri, M. (2014). Deconstructing Code Stories: Versions of Corporate Morality based on Stories of Corporate Codes of Ethics. Konferensbidrag vid Corporate Responsibility Research Conference (CRRC), Leeds, England, September 15-17, 2014.
Babri, M. (2010). Studying codes as transforming objects. Konferensbidrag vid 23rd Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN 2010), Annual Doctoral Workshop, Trento, Italy, September 8, 2010.