This page in English

Forskningsprojekt

Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Schakt- och rivningsmassor är en outnyttjad resurs i bygg- och anläggningsbranschen som bidrar till transport och klimatbelastning. Idag präglas branschen av en linjär ekonomi med ”take, make and dispose” som bromsar övergången till cirkulär materialhantering. Dagens regelverk bidrar till att det är tryggare för byggentreprenörer att använda ballast från täkt än att uppgradera restmaterial till samma applikation.

Projektet ska utvisa hur en våtsikt kan tillverka ballast med motsvarande kvalitet- och miljöprestanda som ballast från täkt. Kopplingen mellan råvarans kvalitet (schakt- och rivningsmassor) och utfallet i slutprodukten (ballast) kommer utredas. Kapacitet, volym, kvalitet, energiåtgång, CO2-utsläpp etc. mäts vid produktionen av ballast. Kvalitetssäkring och spårbarhet är avgörande för att cirkulära material ska kunna ersätta täktmaterial. En ”blue print” tas fram för en kvalitetssäkrings- och spårbarhets-app som byggs i steg 3. Tre olika byggentreprenörer kommer att testa att ersätta ballast från täkt med producerad ballast i verkliga tillämpningar. Produktionen av ballast kommer att styras och planeras med hjälp av ett specialiserat verktyg (Optimass) som vidareutvecklas i projektet.

Projektet kommer också undersöka en cirkulära ekonomi kopplad till detta och ta fram en prissättningsmodell som testas för nyetablering av våtsikt. Undermedvetna normer i byggindustrin och miljötillsyn kommer att belysas med målsättningen att öka normreflexiv förmåga och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor hos projektets aktörer och målgrupper.

Projektet finansieras inom ramen för Vinnovas anslagsform för Utmaningsdriven innovation (UDI). 

Finansiärer

  • Vinnova