This page in English

Maria Åström

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6021691

Rum: -

Maria Åström

Om Maria Åström

Maria Åström är överläkare i hematologi vid Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,  och affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon disputerade 2003 vid Karolinska Institutet, Stockholm, med en avhandling om prognosfaktorer vid akut myeloisk leukemi (AML). Hon var bihandledare för Piotr Kozlowski som disputerade 2016 vid Örebro Universitet på populationsbaserade studier av akut lymfatisk leukemi (ALL).

Hennes nuvarande forskning bygger ursprungligen på observationen att patienter med den ovanliga sjukdomen X-bunden trombocytopeni med talassemi (XLTT) uppvisar vissa kliniska, funktionella, morfologiska och molekylära likheter med den maligna sjukdomen primär myelofibros (PMF). Frågeställningar om sjukdomsmekanismer kan därmed belysas av jämförelser mellan tillstånden. PMF tillhör sjukdomsgruppen Philadelphia-kromosom negativa myeloproliferativa neoplasier (MPN) tillsammans med polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET), som också studeras. Forskningen syftar till ökad förståelse av aspekter av trombocytfunktion, mekanismer för benmärgsfibros och tumörutveckling. Proteomics och transkriptomics utförs på celltyper från blod och benmärg, och bearbetning av omicsdata sker med bioinformatiska verktyg.

Maria är engagerad som seminariehandledare för självständiga arbeten på termin 10 på Läkarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon deltar i nationella och internationella samarbeten inom MPN sjukdomar och relaterade tillstånd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Bergemalm, D. , Ramström, S. , Kardeby, C. , Hultenby, K. , Göthlin Eremo, A. , Sihlbom, C. , Bergström, J. , Palmblad, J. & et al. (2021). Platelet proteome and function in X-linked thrombocytopenia with thalassemia and in silico comparisons with gray platelet syndrome. Haematologica, 106 (11), 2947-2959.
Kozlowski, P. , Kameran Behnam, K. , Uggla, B. & Åström, M. (2020). Carfilzomib-induced hemolysis is noticeably common but rarely shows features of thrombotic microangiopathy: A retrospective study. European Journal of Haematology, 104 (6), 588-593.
Lennmyr, E. B. , Kozlowski, P. , Ahlberg, L. , Bernell, P. , Hulegårdh, E. , Izarra, A. S. , Karlsson, K. , Tomaszewska-Toporska, B. & et al. (2018). Real-world data on first relapse of acute lymphoblastic leukemia in patients >55 years. Leukemia and Lymphoma, 59 (10), 2470-2473.
Kozlowski, P. , Lennmyr, E. , Ahlberg, L. , Bernell, P. , Hulegårdh, E. , Karbach, H. , Karlsson, K. , Tomaszewska-Toporska, B. & et al. (2017). Age but not Philadelphia positivity impairs outcome in older/elderly patients with acute lymphoblastic leukemia in Sweden. European Journal of Haematology, 99 (2), 141-149.
Bergfelt, E. , Kozlowski, P. , Ahlberg, L. , Hulegårdh, E. , Hägglund, H. , Karlsson, K. , Markuszewska-Kuczymska, A. , Tomaszewska-Toporska, B. & et al. (2015). Satisfactory outcome after intensive chemotherapy with pragmatic use of minimal residual disease (MRD) monitoring in older patients with Philadelphia-negative B cell precursor acute lymphoblastic leukaemia: a Swedish registry-based study. Medical Oncology, 32 (4).
Åström, M. , Hahn-Strömberg, V. , Zetterberg, E. , Vedin, I. , Merup, M. & Palmblad, J. (2015). X-linked thrombocytopenia with thalassemia displays bone marrow reticulin fibrosis and enhanced angiogenesis: comparisons with primary myelofibrosis. American Journal of Hematology, 90 (3), E44-E48.
Bento, C. , Percy, M. J. , Gardie, B. , Maia, T. M. , van Wijk, R. , Perrotta, S. , Della Ragione, F. , Almeida, H. & et al. (2014). Genetic Basis of Congenital Erythrocytosis: Mutation Update and Online Databases. Human Mutation, 35 (1), 15-26.
Kozlowski, P. , Åström, M. , Ahlberg, L. , Bernell, P. , Hulegårdh, E. , Hägglund, H. , Karlsson, K. , Markuszewska-Kuczymska, A. & et al. (2014). High relapse rate of T cell acute lymphoblastic leukemia in adults treated with Hyper-CVAD chemotherapy in Sweden. European Journal of Haematology, 92 (5), 377-381.
Hulegardh, E. , Hagglund, H. , Ahlberg, L. , Karlsson, K. , Karbach, H. , Markuszewska, A. , Persson, I. , Åström, M. & et al. (2014). Outcome after HSCT in Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia in Sweden: a population-based study. Medical Oncology, 31 (8).
Cario, H. , McMullin, M. F. , Bento, C. , Pospisilova, D. , Percy, M. J. , Hussein, K. , Schwarz, J. , Åström, M. & et al. (2013). Erythrocytosis in Children and Adolescents: Classification, Characterization, and Consensus Recommendations for the Diagnostic Approach. Pediatric Blood & Cancer, 60 (11), 1734-1738.
Kozlowski, P. , Åström, M. , Ahlberg, L. , Bernell, P. , Hulegårdh, E. , Hägglund, H. , Karlsson, K. , Markuszewska-Kuczymska, A. & et al. (2012). High curability via intensive reinduction chemotherapy and stem cell transplantation in young adults with relapsed acute lymphoblastic leukemia in Sweden 2003-2007. Haematologica, 97 (9), 1414-1421.
Danielsson, S. , Merup, M. , Olsson, L. A. , Palmblad, J. & Åström, M. (2012). X-bunden trombocytopeni med talassemi i två svenska familjer: Överväg hereditära orsaker till trombocytopeni och benmärgsfibros. Läkartidningen, 109 (34-35), 1474-7.
Fergedal, M. , Åström, M. , Tidefelt, U. & Karlsson, M. G. (1998). Differences in CD14 and alpha-naphthyl acetate esterase positivity and relation to prognosis in AML. Leukemia research: a Forum for Studies on Leukemia and Normal Hemopoiesis, 22 (1), 25-30.

Kapitel i böcker, del av antologier

Åström, M. (2015). Clinical cases: Presentation, diagnosis, treatment and follow-up: Case 2 - Chuvash polycythemia. I: Sylvie Hermouet, Congenital Erythrocytosis and Hereditary Thrombocytosis: Clinical presentation, diagnosis, treatment and follow-up. A practical guide with clinical cases.. Portugal: European cooperation in science and technology.

Konferensbidrag

Åström, M. , Welander, E. , Pourlotfi, A. , Abawi, A. , Ahlstrand, E. & Ivarsson, M. (2018). Activated interferon signaling in cultured BMSC from myelofibrosis patients: core finding of a proteomic study. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis, Chania, Crete, Greece, June 13-16, 2018.
Welander, E. , Åström, M. , Enonge Fotabe, L. , Kardeby, C. , Tina, E. , Elgbratt, K. , Pourlofti, A. , Abawi, A. & et al. (2018). Integrated analysis indicates reciprocal immune response dysregulations between bone marrow multipotent stromal cells and granulocytes at the mRNA but not at the protein level in myelofibrosis. Konferensbidrag vid Fortbildningsdagar i hematologi, Umeå, 3-5 Oktober, 2018.