This page in English

Maria Åström

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFyaWEuYXN0cm9tO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 6021691

Rum: -

Maria Åström
Forskningsämne

Om Maria Åström

Maria Åström är överläkare i hematologi vid Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,  och affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon disputerade 2003 vid Karolinska Institutet, Stockholm, med en avhandling om prognosfaktorer vid akut myeloisk leukemi (AML). Hon var bihandledare för Piotr Kozlowski som disputerade 2016 vid Örebro Universitet på populationsbaserade studier av akut lymfatisk leukemi (ALL).

Hennes nuvarande forskning bygger ursprungligen på observationen att patienter med den ovanliga sjukdomen X-bunden trombocytopeni med talassemi (XLTT) uppvisar vissa kliniska, funktionella, morfologiska och molekylära likheter med den maligna sjukdomen primär myelofibros (PMF). Frågeställningar om sjukdomsmekanismer kan därmed belysas av jämförelser mellan tillstånden. PMF tillhör sjukdomsgruppen Philadelphia-kromosom negativa myeloproliferativa neoplasier (MPN) tillsammans med polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET), som också studeras. Forskningen syftar till ökad förståelse av aspekter av trombocytfunktion, mekanismer för benmärgsfibros och tumörutveckling. Proteomics och transkriptomics utförs på celltyper från blod och benmärg, och bearbetning av omicsdata sker med bioinformatiska verktyg.

Maria är engagerad som seminariehandledare för självständiga arbeten på termin 10 på Läkarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon deltar i nationella och internationella samarbeten inom MPN sjukdomar och relaterade tillstånd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag