This page in English

Forskargrupp

Trombocyter och koagulation

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sofia Ramström

Forskningsämne

Vår forskning är inriktad på blodplättarnas (trombocyternas) funktion och fysiologi och deras interaktioner med koagulationssystemet och med andra celler. Vi är särskilt intresserade av de olika subpopulationer som trombocyterna bildar när de aktiveras, och hur de medverkar till att stoppa en blödning.

Ett huvudtema för vår grupp är att utveckla och använda nya metoder och protokoll för att studera trombocytfunktion och koagulation i olika kliniska situationer. Eftersom en balanserad trombocyt- och koagulationsfunktion är väsentlig för att förebygga både tromboser (blodproppar) och blödningar är vår forskning relevant för många olika kliniska verksamheter, inklusive laboratoriemedicin, transfusionsmedicin, vid hematologiska sjukdomar, thoraxkirurgi och kardiologi. Vårt mål är att skapa en bättre förståelse för förändringar i trombocytfunktion och koagulation vid olika sjukdomstillstånd, och att hitta effektivare sätt att mäta och förebygga dessa förändringar. På så sätt kan vi bidra till att förebygga risken för blödningar och tromboser hos framtida patienter.

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Region Örebro Län
  • Region Örebro läns Forskningskommitté