This page in English

Maria Wingren

Befattning: Universitetsadjunkt, Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWEud2luZ3JlbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2158

Maria Wingren
Forskningsämne

Om Maria Wingren

Maria Wingren, leg. Arbetsterapeut, är doktorand och adjunkt inom Institutionen för Hälsovetenskaper. Marias forskningsintresse är arbetsterapi och tidshantering för personer med kognitiv nedsättning, exempelvis utifrån ADHD, autism eller psykisk funktionsnedsättning. Hon är adjunkt inom Arbetsterapeutprogrammet och har en tidigare erfarenhet som arbetsterapeut inom arbetsinriktad rehabilitering.

 

Forskning

Marias licentiatprojekt utgörs av två delstudier inom ramen för ett större forskningsprojekt runt interventionen Ha koll. Ha koll är en arbetsterapeutisk gruppintervention där syftet att förbättra tidshantering, planering och organisation. Studie I har en kvantitativ ansats och är en långtidsuppföljning av Ha koll 12 månader efter avslutad intervention. Studie II är en kvalitativ studie med syfte att beskriva föräldrars erfarenheter av tidshantering och föräldraskap efter att ha deltagit i Ha koll.

 

Undervisning

Maria är adjunkt på Arbetsterapeutprogrammet där hon bland annat undervisar och har ett kursansvar för kursen Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering. Hon har tidigare en bakgrund inom området arbetsinriktad rehabilitering där hon samverkan med olika aktörer inom området arbetat med arbetsförmågebedömningar och stöd i återgång i arbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag