This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars erfarenheter av tidshantering och föräldraskap efter interventionen Ha koll.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kajsa Lidström-Holmqvist

Forskningsämne

Projektet är en kvalitativ intervjustudie med syftet att beskriva föräldrars erfarenheter av tidshantering och föräldraskap efter att ha genomgått gruppinterventionen Ha Koll.

Nedsatt förmåga att hantera tid och att organisera vardagens krav inom samtliga livets aktivitetsområden kan leda till att vardagslivet blir en stor utmaning. Svårigheter att planera, hålla tider och få saker klara i tid leder ofta till ökad stress och påverkar möjligheterna till ett fungerande arbetsliv och kan följaktligen också ha en negativ påverkan på förmågan att klara ett föräldraskap. Nedsatt tidshanteringsförmåga är vanligt hos personer med neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Ha Koll är en arbetsterapeutisk gruppintervention där syftet är att förbättra tidshantering inkl. planering och organisation i vardagens aktiviteter. Gruppinterventionen ger strukturerad träning i att använda kompensatoriska hjälpmedel och strategier, samt ger ökad medvetenhet om det egna fungerandet och hur det påverkar den egna tidshanteringen.

Deltagare i projektet är föräldrar som har svårigheter inom tidshantering p.g.a. en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning och som deltagit i gruppinterventionen Ha koll. 

Länk till artikel: A more active parenting after attending Let's Get Organized - Experiences of parents with ADHD

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet