This page in English

Forskningsprojekt

Långtidsuppföljning av Ha koll - en intervention för förbättrad tidshantering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

I detta projekt utvärderas interventionen 'Ha koll' (eng. Let's Get Organized) och om de förbättringar som setts inom tidshantering, tillfredsställelse med dagliga aktiviteter och exekutiva funktioner upprätthålls 12 månader efter avslutad intervention med Ha koll.

'Ha koll' syftar till att förbättra tidshantering i vardagen och är utvecklad för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en manualbaserad gruppintervention som bygger på inlärningsteoretisk och arbetsterapeutisk grund och ges i form av en kurs med 10 träffar. I interventionen tränas förmågor som tidsplanering och skattning av tidsåtgång för olika aktiviteter. Planering tränas bland annat med hjälp av att-göra-listor, prioritering och medvetandegörande av olika energinivå över dygnet. En pilotprövning av Ha koll i en pretest-postteststudie utan kontrollgrupp med en grupp personer med neuropsykiatrisk och psykisk problematik har genomförts. Prövningen generade både kvantitativa och kvalitativa data och visade lovande resultat med förbättrad tidshantering efter intervention. I denna långtidsuppföljning undersöker vi om de förbättringar som setts inom tidshantering, tillfredsställelse med dagliga aktiviteter och exekutiva funktioner upprätthålls 12 månader efter avslutad intervention.

Länk till artikel: One-year follow-up after the time management group intervention Let's Get Organized

 

Ha koll

 

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners