This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av Ha koll! - en intervention för förbättrad tidshantering

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta projekt utvärderas interventionen 'Ha koll!' (eng. Let's Get Organized) som syftar till att förbättra tidshantering i vardagen och är utvecklad för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ha koll! är en manualbaserad gruppintervention som bygger på inlärningsteoretisk och arbetsterapeutisk grund och ges i form av en kurs med 10 träffar. I interventionen tränas förmågor som tidsplanering och skattning av tidsåtgång för olika aktiviteter. Planering tränas bland annat i form av att-göra-listor, prioritering och medvetandegörande av olika energinivå över dygnet. En pilotprövning av Ha koll! i en pre-poststudie med en grupp personer med psykisk och neuropsykiatrisk problematik är i slutfas där interventionen har utvärderats med insamling av både kvantitativa och kvalitativa data. En pilotprövning av Ha koll! för personer med lindrig utvecklingsstörning är pågående.

Ha koll

 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Afsaneh Hayat Roshanay, Landstinget Uppsala
  • Gunnel Janeslätt, Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Dalarna
  • Patrik Arvidsson, Vuxenhabiliteringen, Landstinget i Gävleborg
  • Suzanne M White, Suny Downstate Medical Centrer, New York