This page in English

Forskargrupp

Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv nedsättning (TOVA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förmågan att hantera och planera sin tid är nödvändig för att klara av sitt arbets- och familjeliv på ett tillfredsställande sätt. I forskargruppen TOVA studeras tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning, exempelvis på grund av psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik (ADHD, ADD eller autismspektrumsyndrom) eller lindrig utvecklingsstörning. I centrum för forskargruppens arbete är en utvärdering gruppinterventionen Ha koll! där en pilotstudie har genomförts med lovande resultat. En randomiserad, kontrollerad studie planeras där personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk problematik inkluderas. Forskargruppen har utvärderat de svenska versionerna av två instrument, ett självskattningsinstrument för att mäta tidshantering Assessment of Time Management Skills (ATMS-S) och ett test för att mäta exekutiv förmåga Weekly Calendar Planning Activity (WCPA-SW).

Finansiärer

  • Stiftelsen Fonden för Rehabilitering och medicinsk forskning (FRF)
  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Promobilia
  • Region Örebro Län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Örebro universitet