This page in English

Forskargrupp

Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv funktionsnedsättning (TOVA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Förmågan att hantera och planera sin tid är nödvändig för att klara av flera livsområden på ett tillfredsställande sätt.

I forskargruppen TOVA studeras tidshantering hos personer med kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis på grund av psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik (ADHD eller autism), lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller demens.

Forskningen i TOVA fokuserar dels på utveckling och validering av bedömningsinstrument och tester som rör tidsuppfattning och tidshantering i vardagen, dels utveckling och utvärdering av interventioner för att främja delaktighet genom att skapa möjligheter att hantera tid vid kognitiva svårigheter.

Gruppmedlemmar utanför Örebro universitet: 
Gunnel Janeslätt (Region Dalarna, Uppsala universitet), Birgitta Wennberg (Linköpings universitet), Ann-Christine Persson (Karolinska Institutet), Felicia Pohl (forskningsassistent, Region Gävleborg), Suzanne White (Samaritan Daytop Village, New York City) och Carrie Clawson (Virginia Department for Aging and Rehabilitative Services, Fairfax, Virginia).

En gruppbild med forskargruppen.

Den svenska delen av forskargruppen TOVA i okt 2023. Från vänster: Felicia Pohl, Maria Wingren, Kajsa Lidström-Holmqvist, Birgitta Wennberg, Patrik Arvidsson, Ann-Christin Persson, Marie Holmefur, Gunnel Janeslätt.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Promobilia
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Örebro universitet