This page in English

Marie Gelang

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303086

Rum: F3143

Marie Gelang
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Gelang, M. & Petermann, W. (2017). Actio som förkroppsligad attityd: En burkesk och multimodal metod för analys av ickeverbal kommunikation. Rhetorica Scandinavica (75), 7-26.
Gelang, M. (2005). Sälj, min docka!. Retorikmagasinet (28).

Böcker

Mral, B. , Gelang, M. & Bröms, E. (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. Ödåkra: Retorikförlaget.

Doktorsavhandlingar

Gelang, M. (2008). Actiokapitalet: retorikens ickeverbala resurser. (Doctoral dissertation). Åstorp: Retorikförlaget.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gelang, M. (2013). Actio Capital: The Non-verbal Resources of Rhetoric. I: Hilde van Belle, Paul Gillaerts, Baldwin van Gorp, Dorien van de Mieroop, Kris Rutten, Verbal and Visual Rhetoric in a Media World: Rhetoric in Society (ss. 165-177). Amsterdam, Netherland: Leiden University Press.
Gelang, M. (2013). Kairos, the Rhythm of Timing. I: Jan Hein Hoogstad, Birgitte Stougaard Pedersen, Off Beat: Pluralizing Rhythm (ss. 89-101). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.
Gelang, M. (2013). Towards a political actio. I: Isabella Poggi, Francesca D´Errico, Laura Vincze, Alessandro Vinciarelli, Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Action: International Workshop, Political Speech 2010, Rome, Italy, November 10-12, 2010, Revised Selected Papers (ss. 30-38). . Springer Publishing Company.
Gelang, M. (2011). Det konstfulla framförandet. I: Arne Skodvin et al, Forelesningens kunst (ss. 51-72). Oslo: Unipub forlag.

Konferensbidrag

Gelang, M. & Kjeldsen, J. (2011). Nonverbal communication as argumentation. I: F.H. van Eemeren et al, Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Konferensbidrag vid 7th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam,June 29 to July 2, 2010 (ss. 567-576). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Engdahl, E. , Gelang, M. & O'Brien, A. (2011). The visual rhetoric of store-window mannequins. I: Frank Zenker, Argumentation cognition & community. Konferensbidrag vid Argumentation: cognition & community, Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), University of Windsor, May 18-21, 2011 (ss. 6-6).

Rapporter

Gelang, M. , Jacobsson, M. , Tseronis, A. & Westberg, G. (2021). Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 3).