This page in English

Forskargrupp

Forskargrupp inom Retorik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

Retorikforskningen leds av professor Brigitte Mral. För närvarande ingår i gruppen docent Marie Gelang, fil. Dr Helena Hansson-Nylund samt doktoranderna Linda Söderlindh, Waldemar Petermann och Linus Pentikäinen.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)