This page in English

Forskningsprojekt

Retorikens actio: kroppsspråk ett maktspråk?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Gelang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att ha kunskap om hur vi använder kroppen och hur vi beter oss på olika arenor är nödvändigt för en god talare. Om hon har denna kunskap, inte bara i det verbala uttrycket utan även i kroppens uttryck, kan hon skapa trovärdighet och stärka sitt ethos. Detta aktualiserar frågan om vad som är ett trovärdigt kroppsspråk. I Marie Gelangs forskning ingår förutom att söka kartlägga meningsbärande kroppsspråk även rösten, talet och talets kontext att behandlas

Forskare