This page in English

Forskningsprojekt

Attityder som orsakar konfliktupptrappning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Gelang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet undersöks attityder och hur de påverkar konfliktupptrappning.

Inom projektets ram studeras attityder och associerade konfliktupptrappning i en medlingssituation i en svensk tv-serie om grannkonflikter. Att uppvisa en nedlåtande eller bestämd attityd visar sig här trappa upp en konflikt. Attityderna används som strategier för att visa att den egna redogörelsen av konflikten är sanningsenligast.

Resultatet kommer sedan att studeras ur ett helhetsperspektiv på icke-verbal kommunikation, där särskild vikt läggs vid multimodal actio, det vill säga hur olika modaliteter samverkar och på vilket sätt de framförs.

Forskare

Forskargrupper