This page in English

Forskningsprojekt

Skyltdockans visuella retorik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Gelang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningssamarbetet undersöker skyltdockans visuella retorik: den förkroppsligade medieframställningen av den framtida konsumenten. Med hjälp av material från Sverige, USA, Egypten, Singapore och Kina undersöks hur skyltdockan i egenskap av visuellt argument förkroppsligar kvinnlig och manlig identitetskonstruktion, position och makt, samtidigt speglande och skapande social doxa om genus, sexualitet, religiositet och nationalitet.

Forskare