This page in English

Martina Vikander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303617

Rum: L2346

Martina Vikander
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Martina Vikander

Martina Vikander är socionom  och har en masterexamen i socialt arbete. Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare till familjehemsplacerade barn. Hon anställdes som doktorand på Örebro universitet år 2020.

Forskning

Martina Vikander är delaktig i forskningsprojektet RISKSAM där hon studerar våld i nära relationer och de utsattas livskvalitet i samband riskhantering. De utsatta inkluderar både vuxna som utsatts för våld i nära relation och/eller stalkning av sin nuvarande eller tidigare partner och deras barn.