This page in English

Martina Vikander

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303617

Rum: L2346

Martina Vikander
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Martina Vikander

Martina Vikander är socionom och har en masterexamen i socialt arbete. Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare till familjehemsplacerade barn. Hon anställdes som doktorand på Örebro universitet år 2020.

Forskning

Martina Vikander är delaktig i forskningsprojektet RISKSAM där hon studerar våld i nära relationer med fokus på riskhantering, skydd och stöd till utsatta kvinnor och barn. 

Undervisning

Martina Vikander handledar kandiatuppsatser och undervisar inom den internationella kursen Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle. I kursen ingår teorier och forskning om hur barn- och föräldrarelationer påverkas av varierade förutsättningar.