This page in English

Mats Lidén

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Mats Lidén

Mats Lidén är kliniskt verksam som överläkare vid Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Örebro. Han disputerade 2013 vid Örebro universitet och har forskning framför allt inom datortomografi (CT), men även inom kardiell magnetresonanstomografi (MR).

 

Forskningen innefattar bland annat optimering av kliniska undersökningsprotokoll, korrelationsstudier med kliniska utfallsmått och mönsterigenkänning i CT med artificiell intelligens.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript