This page in English

Forskningsprojekt

SAND 4 - Can we make single energy CT perform as good as dual energy CT in differentiating urinary acid stones from other urinary stones?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lidén

Forskningsämne

Många människor bildar stenar i njurarna som kan fastna i urinledaren och ge njurkolik, infektioner och skada njurarnas funktion. De flesta av dessa, ca 75-90%, fortsätter ned till urinblåsan av sig själva, medan andra måste behandlas med t.ex. laser, kirurgi eller stötvåg. En typ av dessa stenar bildas av urinsyra. Det speciella med denna stentyp är att den kan behandlas mediciniskt, genom s.k. alkalisering av urinen, varpå den kan upplösas och försvinna. På vanlig CT kan man inte säkert skilja en sådan sten från övriga sorter, men sedan ett tiotal år har man med en s.k. dubbelenergi-CT klarat att göra det. Tyvärr är detta dyr högteknologisk utrustning som inte är tillgänglig på alla sjukhus och i allmänhet måste patienten genomgå en extra undersökning när man misstänker att det rör sig om en urinsyrasten, med ökad strålbelastning och fördröjning av handläggning som följd. 

I ett på vår klinik utfört forskningsprojekt utvecklades en nyligen publicerad metod att skilja urinsyrastenar från andra stenar med vanlig CT med mycket lovande resultat. Träffsäkerheten hos denna metod behöver dock testas på ett större antal patienter för att säkert kunna användas i klinisk praxis i framtiden. I den planerade studien ska vi testa denna metods träffsäkerhet på ca 300 patienter med dubbelenergi-CT som facit. Vi kommer också att jämföra den med träffsäkerheten hos en metod som bara mäter tätheten i stenarna.

Forskargrupper