This page in English

Forskningsprojekt

Bilddiagnostik av njursten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Lidén

Forskningsprojekt på Röntgenkliniken Region Örebro län verksamt sedan 2014 med avsikt att utveckla metoder för att kunna få ut mer kliniskt relevant information från de CT-undersökningar som görs vid misstanke om njursten. I projektet utvecklas metoder för att förutsäga bland annat spontan stenpassage och stentyp, vilket kan underlätta ställningstagandet till behandlingsalternativ för patient och remitterande läkare vid njurstensanfall.

Forskargrupper