This page in English

Forskningsprojekt

Emfysemkvantifiering i CT-bilder med artificiellt neuralt nätverk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lidén

Forskningsämne

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom där den främsta orsaken till sjukdomen är rökning. Sjukdomen leder till andningsbesvär med andfåddhet och nedsatt ork till följd av successivt förstörd lungvävnad (emfysem) och påverkan på luftvägarna (kronisk bronkit).

SCAPIS (The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study) är en stor studie där sammanlagt drygt 30.000 svenskar i åldrarna 50-64 år genomgått omfattande undersökningar inkluderande skiktröntgen (CT) av lungorna. Målsättningen med SCAPIS är att studera hjärt- och lungsjukdomar som KOL för att bättre kunna förstå och därmed styra behandlingen av dessa.

Målsättningen med det aktuella forskningsprojektet är att utveckla en metod baserad på artificiell intelligens för att bedöma emfysem på skiktröntgenbilder från SCAPIS-projektet. Det aktuella forskningsprojektet använder en del av de CT-bilder som ingår i SCAPIS-projektets förstudie i Göteborg, men delprojektet har bas i Örebro.

Forskare

Forskargrupper