This page in English

Forskningsprojekt

SAND-projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lidén

Forskningsämne

SAND-projektet har som övergripande målsättning att genom bildanalys utvinna mer information ur de CT-bilder som rutinmässigt tas på patienter med misstänkt njurstenssmärta. Projektet bygger på att databanker med ett stort antal rutinmässigt utförda datortomografiundersökningar på uretärstens­frågeställning skapas och kopplas till kliniska utfallsmått - i första hand huruvida stenen passerade spontant eller om den krävde aktiv intervention. Projektet bygger på retrospektiv inkludering av redan utförda CT-undersökningar och uppföljningar som utförts i samband med den kliniska handläggningen av uretärstensanfallet.

Grundidén i SAND-projektet är att utveckla och validera algoritmer för bildanalys för att kunna förutsäga flera olika kliniskt relevanta aspekter av njurstenssjukdomen för att ge ett bättre underlag för kliniska beslut om handläggning av den enskilda patienten med uretärstensanfall.

De primära utfallsmått som kommer att studeras är alltså:

* Prognos för spontan stenpassage och prognos för passage av uretärsten efter medicinsk behandling – linjära mått.

och därefter

* Prognos för spontan stenpassage och prognos för passage av uretärsten efter medicinsk behandling – 3d-mått.

Vidare kommer databankerna att användas för att studera:

* Datorassisterad hjälp för differentialdiagnostisk bedömning av uretärsten gentemot annan förkalkning och för differentiering av stentyp.

* Hel-/halvautomatisk datorassisterad detektion av uretärsten i CT-undersökning.

Forskargrupper