This page in English

Forskningsprojekt

Utbildning för hållbar sport management

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Robert Primus

Forskningsämne

Utbildning inom sport management tenderar att fokusera på ämnen relaterade till idrottsvetenskap, företagande och kommunikation. Kurserna hålls vanligtvis separerade och det pedagogiska tillvägagångssättet är traditionellt med fokus på att lära ut vad som anses vara relevant innehåll. Medan studenter naturligtvis måste utveckla kunskap om sport management, visar ny litteratur kring utbildning inom ämnet en rörelse mot mer ”mentala” kompetenser (t.ex. kritisk reflektion, hållbarhetstänkande, tvärvetenskapligt arbete och förmåga till framåtblickande). Arbetsgivare inom sport management har identifierat sådan kompetens som avgörande för framtiden men praktiska exempel på utveckling av läroplaner i sport management med dylika pedagogiska tillvägagångssätt och innehåll är fortfarande relativt sällsynta. Således är syftet med vårt projekt ”Utbildning för hållbar sport management” att (1) utveckla ett kompetensorienterat sport management program och (2) dokumentera utvecklingsprocessen i vetenskapliga publikationer.

Vår forskning för att utveckla programmet och dokumentera processen består av (a) en granskning av befintlig utbildning för sport management, läroplaner för sport management och litteratur rörande utvecklingen av läroplaner för sport management som har publicerats sedan 2010, (b) identifiering och utvärdering av svenska och europeiska utbildningsprogram för sport management, (c) intervjuer med individer som arbetar i organisationer och potentiella arbetsgivare för en examinerad sport management-student, (d) intervjuer med tidigare och nuvarande sport management-studenter, (e) beredning av läroplan och utveckling av pedagogiska tillvägagångssätt och (f) samarbete med regionala och nationella aktörer inom sport/fritid/träning/hälsa.

Det nya programmet för sport management startar i september 2021.

Finansiärer

  • Örebro universitet