This page in English

Forskningsprojekt

Gender Based Violence in Sports (2015-2017)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ambitionen med Gender Based Violence in Sports är att öka kunskapen om könsbaserat våld (KBV) inom sportvärlden, både på elit- och amatörnivå, i samtliga EU:s medlemsstater i syfte att bidra till bättre EU-policy inom området. Det är det första projektet som avser definiera och mäta förekomsten av våld inom sportvärlden i EU28.

Projektet:

1. Mäter förekomsten av KBV inom sportvärlden i EU28;

2. Analyserar existerande och rekommenderade lagstadgade åtgärder för att förhindra KBV inom sportvärlden i EU28.

3. Identifierar best practice för att förhindra KBV inom sportvärlden i EU28

4. Föreser beslutsfattare och andra relevanta aktörer med rekommendationer för att bekämpa våld inom sportvärlden.

Projektet består av ett tjugotal forskare och genomförs på uppdrag av EU-kommissionen.  

Finansiärer

  • European Commission